Παρασκευή
19.07.2024

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα για ένα βιώσιμο μέλλον για όλους

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι για κάθε υπεύθυνη επιχείρηση, μία ημέρα στοχασμού των θεμάτων εκείνων που χρήζουν βελτίωσης και ανάδειξης και όχι μία ημέρα εορτασμού του περιβάλλοντος. Ο διεθνής οργανισμός εκπέμπει SOS για το κλίμα. Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία υπαρξιακή απειλή για όλους: κράτη, επιχειρήσεις, μεμονωμένες κοινότητες.

Η MYTILINEOS φρόντισε ήδη από το 2017 να ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)  που αποτελούν την ατζέντα του ΟΗΕ, μέχρι το 2030, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Η υιοθέτησή τους άλλαξε συνολικά την ατζέντα των κοινωνικών θεμάτων και έθεσε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των υδάτων στο διεθνές προσκήνιο.

Μέσα στο 2021 ωστόσο, η Εταιρεία πήγε ένα βήμα παραπάνω και έγινε η πρώτη ελληνική επιχείρηση και από τις πρώτες στον κόσμο που δεσμεύθηκε για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Συγκεκριμένα, ο στόχος που έθεσε ο ίδιος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενώπιον περισσότερων από 3.850 εργαζομένων και στις 5 ηπείρους, είναι η  μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες της MYTILINEOS κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019 και η επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050.

Ειδικότερα, η MYTILINEOS φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος του Τομέα Μεταλλουργίας, που άλλωστε έχει αμιγώς βιομηχανική δραστηριότητα, είναι η μείωση των απόλυτων τιμών εκπομπών κατά 65% και των σχετικών τιμών κατά 75%, με παράλληλη εκπομπή 3 τόνων CO2 ανά παραγόμενο τόνο αλουμινίου μέχρι το 2030. Η δέσμευση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω της αποκλειστικής χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, της χρήσης νέων τεχνολογιών και μοχλών ενεργειακής απόδοσης, αλλά και επενδύοντας στην αύξηση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Οι δεσμεύσεις αυτές επισφραγίστηκαν με μία ακόμα καινοτομία της MYTILINEOS: τη διοργάνωση του «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» του πρώτου διαδικτυακού συνεδρίου αποκλειστικά εστιασμένου στα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια Διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εταιρεία επεδίωξε και πέτυχε μέσω των εργασιών του συνεδρίου να φέρει κοντά  διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικούς φορείς, που ανέδειξαν σημαντικά σύγχρονα ζητήματα για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έθεσαν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις για το διεθνές επιχειρείν και πρότειναν λύσεις για μία επιχειρηματικότητα βιώσιμη που θα αλληλεπιδρά ήπια με το περιβάλλον, χωρίς να εξαντλεί τους πολύτιμους πόρους του. 

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS συνέχισε το στρατηγικό επενδυτικό της πλάνο με έμφαση στα έργα ΑΠΕ με  για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Στο εξωτερικό, ολοκληρώνει φωτοβολταϊκά έργα σε απαιτητικές αγορές, όπως αυτές της Λατινικής Αμερικής, της Κεντρικής Ασίας, της Αυστραλίας και της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζει την μοναδική της τεχνογνωσία, συνεπικουρώντας στον εθνικό στόχο της απολιγνιτοποίησης. Παράλληλα, επενδύει στο μέλλον με την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας που εμπεριέχει φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 1,48GW, αλλά και έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ.

Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η Εταιρεία, όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει, ολοκληρώνει την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, που είναι μεταβατικό καύσιμο και συμβάλει στην μείωση των εκπομπών ρύπων και των επιπτώσεις τους, ως γέφυρα στην επόμενη μέρα της πλήρους μετάβασης στην «πράσινη» ενέργεια.

Η MYTILINEOS δεσμεύεται σταθερά για τη μείωση του περιβαλλοντικού της  αποτυπώματος μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών της διαδικασιών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες και ακαδημαϊκά προγράμματα για την διαχείριση και ορθή αξιοποίηση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη βιομηχανική της δραστηριότητα.

*Ο Ιωάννης Καρναχωρίτης είναι Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Συνεχούς Προόδου του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS

Πηγή: metalignitiki.gr

Array