Κυριακή
21.07.2024

Wood: Αυξάνει την τιμή στόχο στο 1,10 ευρώ για τη Eurobank

Στα επόμενα τρία χρόνια, προβλέπει ότι η τράπεζα θα αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 7% ετησίως, με το δείκτη αποδοτικότητας ROTE της να είναι ελαφρώς πάνω από 10%

Η Wood & Company εξακολουθεί να «βλέπει» σημαντική αξία στη Eurobank, παρά την πρόσφατη αύξηση και το re-rating της τιμής της μετοχής της (+38% το 2021).

Στα επόμενα τρία χρόνια, προβλέπει ότι η τράπεζα θα αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά περίπου 7% ετησίως, με το δείκτη αποδοτικότητας ROTE της να είναι ελαφρώς πάνω από 10%.

Αυτό το ελκυστικό προφίλ ανάπτυξης δεν αντικατοπτρίζεται στην τρέχουσα αποτίμηση, κατά την άποψή τους, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) περίπου στις 0,5 φορές και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) περίπου 5 φορές, με βάση τα στοιχεία της Wood για το 2022, το discount (έκπτωση) είναι άνω του 40% έναντι των ομοειδών ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Wood εκτιμά ότι η δίκαιη αξία για τη Eurobank (με βάση ένα δείκτη ROTE της τάξης του 10% και ένα κόστος ιδίων κεφαλαίων 12%) είναι κοντά στις 0,7 φορές και με δείκτη P/E της τάξης των 7 φορών περίπου για το 2022E. Η Wood & Company παραμένει αγοραστής της μετοχής και αυξάνει τον στόχο τιμής (PT) σε 1,10 ευρώ / μετοχή, από 0,90 ευρώ / μετοχή προηγουμένως.

Τι αλλάζει στις προβλέψεις της

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου, οι αναλυτές της Wood αύξησαν τα καθαρά κέρδη για το 2021 κατά 15% και παρουσίασαν για πρώτη φορά τις προβλέψεις τους για οικονομικά στοιχεία του 2024. Η Wood εκτιμά ότι η τράπεζα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να επιτύχει τους στόχους για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,10 ευρώ το 2021 και στα 0,15 ευρώ το 2022, αντίστοιχα, χάρη στις χαμηλότερες προβλέψεις (120 μ.β. και 60 μ.β., αντίστοιχα). Ο κίνδυνος για τις προβλέψεις τους για τα κέρδη παραμένει ανοδικός, υπό το πρίσμα των καθησυχαστικών τάσεων για την ποιότητα του ενεργητικού και των χαμηλότερων εισροών από τη λήξη στα μορατόρια, εξηγεί ο οίκος.

Για το 2021, υποθέτει μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs). Η αύξηση των προμηθειών (+9% σε ετήσια βάση) θα πρέπει να αμβλύνει τον αντίκτυπο, οδηγώντας σε γενικές γραμμές σταθερά τα βασικά έσοδα. Από το 2022 και έπειτα, αναμένει ότι τα NII θα είναι σχετικά σταθερά, με την ανάπτυξη να ξεκινάει από το 2023 και αυτό οφείλεται στην αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 7% ετησίως. Η ανάκαμψη του NII και η ισχυρή παραγωγή προμηθειών θα πρέπει να οδηγήσουν σε επέκταση κατά περίπου 5% στα βασικά έσοδα το 2024, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους. Αναμένει επίσης, ταχύτερη ανάπτυξη κερδοφορίας λόγω της βραδύτερης επέκτασης του κόστους και των σταθερών προβλέψεων, γεγονός που συνεπάγεται ένα βιώσιμο δείκτη αποδοτικότητας ROTE άνω του 10%.

Υψηλή οργανική παραγωγή κεφαλαίων

Η Wood αναμένει ένα πλήρως επιβαρυμένο σε όρους Βασιλείας ΙΙΙ (Fully Loaded) εποπτικών κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) 12,8% το 2021, με περίπου 100 μονάδες βάσης (μ.β.) οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Αυτό συνεπάγεται ένα δείκτη CET1 FL κοντά στο 15% έως το 2024 ενώ ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου (TCR) θα μπορούσε να φθάσει 16% στο τέλος του 2021 και αναμένει επέκταση σε 17% έως το 2024, παρά την αύξηση του ενεργητικού (RWA) της τράπεζας. Συνολικά, πιστεύει ότι η τράπεζα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, με επαρκή αποθέματα ασφαλείας για να πετύχει την υψηλή μονοψήφια αύξηση των δανείων, ένα χαμηλότερο δείκτη NPEs κάτω του 5% και να καταβάλλει μέρισμα (υποθέτει 10% το 2023 και 20% το 2024).

Συνεπώς, η Wood σημειώνει, ότι η τράπεζα δεν χρειάζεται νέα ίδια κεφάλαια για οργανική ανάπτυξη. Η μετοχή εξακολουθεί να είναι ελκυστική, παρά την άνοδο της φέτος κατά 38% αφού η αποτίμηση εξακολουθεί να είναι ελκυστική. Βάσει της τιμής – στόχου του 1,10 ευρώ, η Eurobank θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 20% σε όρους P/E έναντι των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι κίνδυνοι για τη μετοχή είναι: η ασθενέστερη ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα με χαμηλότερες νέες εκταμιεύσεις, η πίεση στα περιθώρια δανεισμού, η υψηλή έκθεση σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) στην κεφαλαιακή δομή, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και η υψηλή έκθεση σε εμπορικά ακίνητα.

Διαβάστε ακόμα

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια για τρίτη ημέρα – Πού θα έχει καταιγίδες (Vid)

ΟΑΕΔ: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας

Αυτή η έπαυλη αγοράστηκε με bitcoin – Στα $22,5 εκατ. η αξία της

Πηγή: newmoney.gr

Array