Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ξεκινούν έλεγχοι για τα έσοδα του 2021

Ξεκινούν στο τέλος του μήνα οι διασταυρώσεις στους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ήδη, στο πληροφοριακό πρόγραμμα των διασταυρώσεων έχουν «ανέβει» τα στοιχεία του Ε2 που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 1.133.610 φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενοίκια. Μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχουν υποβληθεί συνολικά 3.259.000 δηλώσεις Ε2 και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα θα ελέγξει εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα συμπίπτουν τόσο με αυτά που έχουν δηλώσει οι ενοικιαστές, ενώ για όσους έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις οι έλεγχοι θα γίνουν με βάση τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φορολογικής διοίκησης καθώς διακινούνται τεράστια ποσά και ήδη μετά από ένα χρόνο στασιμότητας οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφουν θεαματική αύξηση.

Όσα αναγράφονται στο έντυπο Ε2 θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει. Στις περιπτώσεις  που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και των «Διαχειριστών» και οι ιδιοκτήτες καλούνται στην  Εφορία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Η συμφωνία είναι του 2021 και προβλέπει ότι για να μπορέσει ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ακινήτου να καταχωρίσει το ακίνητό του στις ανωτέρω πλατφόρμες θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό καταχώρισης του ακινήτου που τηρείται στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΑΔΕ. Ακίνητα που θα «ανεβαίνουν» στην πλατφόρμα χωρίς τον σχετικό αριθμό θα απορρίπτονται από το σύστημα αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό η εφορία θα γνωρίζει επ’ ακριβώς τον αριθμό των ακινήτων που μισθώνονται αλλά και τα εισοδήματα που εισπράττει ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής.

Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες θα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και θα αφορούν τα εξής:

  • Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
  • Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας  στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο που προβλέπεται για κάθε παράβαση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται (10.000 ευρώ) για τη δεύτερη παράβαση. Για κάθε επόμενη παράβαση, από την τρίτη και μετά, εντός του ίδιου έτους, το πρόστιμο επιβάλλεται στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, δηλαδή 20.000 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr