Βήμα βήμα η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Τη δυνατότητα αναβίωσης των 72-120 δόσεων που έχουν απολέσει οφειλέτες προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 31 Ιουλίου καθώς και την υπαγωγή των κορονο-χρεών από το 2021 σε 36 ή 72 δόσεις δίνει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Απογευματινής, σε όλους όσοι έχουν απολέσει φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις που καλύπτουν τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης.

Υποβολή αιτήσεων

Η αναβίωση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης:

α) σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή

β) σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 («δεύτερη ευκαιρία»). Ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές.

Με άλλη διάταξη, προβλέπεται ότι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης (εκτός του ΤΕΚΑ), που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 έως και 72 δόσεων, με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης και ο αριθμός των δόσεων. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

Πηγή: powergame.gr

Array