Σάββατο
20.07.2024

Τροποποίηση καταστατικού, πολιτική καταλληλότητας και αποδοχές πέρασαν από την ΓΣ της ΔΕΗ – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  4 Ιουνίου 2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 14 Μαΐου 2021, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο : 

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2021/extraordinary-gen-meeting-of-shareholders-on-4621

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 231 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 176.474.692 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 76.07%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.6.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση  αυτού.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 176.474.692, ψήφισαν υπέρ 176.472.312 (99,999%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2.380 (0,001%). 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. 

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 176.474.692, ψήφισαν υπέρ 176.472.312 (99,999%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2.380 (0,001%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε..

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών  176.474.692, ψήφισαν υπέρ 164.671.763 (93,312%), κατά 10.852.805 (6,150%) και απείχαν από την ψηφοφορία 950.124 (0,538%).

 

Πηγή: metalignitiki.gr

Array