Πέμπτη
06.10.2022

Τριγωνικές συναλλαγές για γονικές παροχές και δωρεές

Και οι «τριγωνικές» συναλλαγές γίνονται δεκτές από την εφορία στη φορολογία γονικών παροχών και δωρεών. Με τον περυσινό νόμο ουσιαστικά έχει μηδενισθεί ο φόρος για γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία συγγενών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ο/η σύζυγος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή, τα παιδιά από νόμιμο γάμο, παιδιά χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, παιδιά αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

Ωστόσο, το αφορολόγητο αυτό ποσό μπορεί να επεκταθεί και στη δεύτερη κατηγορία στην οποία υπάγονται τα αδέλφια. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μέσω τριγωνικής συναλλαγής η διάθεση χρηματισμού ποσού έως 800.000 ευρώ αφορολόγητα. Αυτό γίνεται ως εξής: Το παιδί για παράδειγμα δωρίζει στον πατέρα του 300.000 ευρώ, ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο. Εν συνεχεία ο πατέρας δωρίζει το ποσό με τη σειρά του στο άλλο παιδί του χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο. Με τον τρόπο αυτό μεταξύ γονέων και παιδιών μπορεί να μεταβιβασθούν ακίνητα ή να γίνει δωρεά χρηματικών ποσών αφορολόγητα. Επί της ουσίας η δωρεά γίνεται μεταξύ των δύο αδελφών καταργώντας τον φόρο 20% που ισχύει σήμερα. Έτσι, λοιπόν δεν καταβάλλεται με βάση το ανωτέρω παράδειγμα φόρος 60.000 ευρώ.

Αυτό που πρέπει να ξέρουν όσοι δωρίζουν χρηματικά ποσά είναι ότι θα πρέπει να γίνονται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και σε κάθε περίπτωση να είναι δηλωμένα στην εφορία. Δηλαδή, θα πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες», αποδεικνύοντας στην εφορία ότι όλα έχουν γίνει σύννομα.

Οι βαθμοί συγγένειας για την Εφορία

  • Στην Α’ κατηγορία υπάγονται: ο/η σύζυγος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή, τα παιδιά από νόμιμο γάμο, παιδιά χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, παιδιά αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).
  • Στη Β’ κατηγορία υπάγονται: οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επομένων βαθμών, οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί και οι μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες), οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).
  • Στην κατηγορία Γ’ υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομούμενου ή εξωτικός.

Πηγή: powergame.gr