Τετάρτη
17.08.2022

Τράπεζα Πειραιώς: Σύναψη συμφωνιών συνθετικών τιτλοποιήσεων εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα

Οι συμφωνίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα δάνεια (από κοινού οι «Συναλλαγές»).

Στο πλαίσιο των Συναλλαγών, η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης. Τα υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €2,7δισ. θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.

Οι Συναλλαγές εντάσσονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2022 και υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Ως αποτέλεσμα των Συναλλαγών, η Τράπεζα αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου €1,1δισ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (significant risk transfer), σε ευθυγράμμιση με τις ανακοινώσεις της στις 12 Μαΐου 2022.

Διαβάστε ακόμη:

Φυσικό αέριο: Συνεχίζεται το ράλι για τις τιμές στην Ευρώπη (πίνακας)

Πετρέλαιο: Σε τροχιά σταθεροποίησης μετά τη «βουτιά» – Κοντά στα $100 το βαρέλι

LVMH: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες φίρμες που απέκτησε ο Μπερνάρ Αρνό – Πόσα δισ. έδωσε για να φτάσουν στα χέρια του

Πηγή: newmoney.gr