Τετάρτη
01.02.2023

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση μετοχών από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων

Στις 3 Ιανουαρίου 2023 θα καταβληθεί στους δικαιούχους από την Τράπεζα Πειραιώς το ποσό που τους αναλογεί από το προϊόν της πώλησης μετοχών που προέκυψαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 16.12.2022 ανακοίνωσης, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 19.12.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης των 7.477 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία SUNRISEMEZZ Plc («SUNRISEMEZZ») που σχηματίστηκαν από την άθροιση των κλασματικών υπολοίπων των μετοχών της SUNRISEMEZZ που απέκτησαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στο πλαίσιο της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της σε είδος και απόδοσης σε αυτούς μετοχών της SUNRISEMEZZ, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία, αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της SUNRISEMEZZ για κάθε 7 μετοχές της Εταιρείας που κατείχαν οι μέτοχοί της κατά την κατωτέρω ημερομηνία καταγραφής, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 22.07.2022.

Το τελικό καθαρό προϊόν της πώλησης ανέρχεται σε € 806,54. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 26.10.2022 (record date).

Η καταβολή του ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους από το προϊόν της πώλησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πληρώτρια Τράπεζα»), ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων, οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους.

3. Επιπλέον, σε περιπτώσεις δικαιούχων που τηρούσαν τους τίτλους τους μέσω πιστωτικού ιδρύματος / επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που τους αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη

AirBnB: Οι κόφτες στην Ευρώπη και η κατάσταση στην Ελλάδα

Αγορές πλοίων: Second to nobody oι Έλληνες εφοπλιστές με $5,6 δισ. το 2022

Χάμπεκ: Υψηλές οι τιμές στο φυσικό αέριο και το 2023 – Αισιοδοξία για την επάρκεια τον χειμώνα

 

Πηγή: newmoney.gr