Σάββατο
30.09.2023

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Sunshine Leases

“Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, ολοκλήρωσε την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου, Sunshine Leases Μ.A.Ε. («Sunshine Leases»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), στην Hellas Capital Leasing Μ.Α.Ε., ελληνική εταιρεία leasing που ανήκει εξ ολοκλήρου σε κεφάλαια που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η Bain Capital”, αναφέρει η Πειραιώς σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 05.09.2023 αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για τη συγκεκριμένη Συναλλαγή.

“Το Χαρτοφυλάκιο Sunshine μεικτής λογιστικής αξίας €0,5δισ. στις 30.06.2023, έχει ήδη ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση.

Η Συναλλαγή Sunshine αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών του Ομίλου Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των NPE.

Η χρηματοοικονομική επίπτωση της Συναλλαγής Sunshine έχει αποτυπωθεί στην οικονομική θέση της Πειραιώς Financial Holdings στις 30 Ιουνίου 2023″.

Διαβάστε επίσης

Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ): Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει προνομιακό πεδίο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Baltica 2

Ideal: Πώληση 592.000 ιδίων μετοχών για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των Attica Stores

Πηγή: mononews.gr