Πέμπτη
07.07.2022

Το τέλος της γραφειοκρατίας; Ηλεκτρονικές και γρήγορες οι μεταβιβάσεις ακινήτων

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δεκάδες δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται σήμερα θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο και θα καταχωρούνται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί

Η ταλαιπωρία που περνούν σήμερα όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα, το χαρτοβασίλειο και η γραφειοκρατία σύντομα θα αποτελούν παρελθόν. Μέσα στο προσεχές διάστημα θα μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου, μια εφαρμογή που θα τους απαλλάξει από τον όγκο των εγγράφων που απαιτούνται για αγοροπωλησίες ακινήτων, γονικές περιοχές κληρονομιές κ.λπ.

Δεκάδες δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που χρειάζονται σήμερα για μια μεταβίβαση ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρούνται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί.
Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι.

Πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ενέταξε το σχέδιο στο Ταμείο Ανάκαμψης και, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται μέσα στο 2022. Το σύστημα έχει ήδη παρουσιαστεί σε περίπου 60 συμβολαιογράφους που εκπαιδεύονται και θα είναι οι πρώτοι που θα το δοκιμάσουν. Μέσω της νέας πλατφόρμας θα συλλέγονται ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σύνταξη των συμβολαίων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η πλατφόρμα e-Mεταβίβαση θα συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπου θα αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Ειδικότερα, μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής ο συμβολαιογράφος, θα μπορεί:

α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο,

β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και

γ) να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Οταν όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά «κλειδώσουν» στην πλατφόρμα, τότε ο συμβολαιογράφος θα μεταφέρεται στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ από την οποία θα υποβάλλεται η δήλωση και θα εκδίδεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής του φόρου μεταβίβασης που θα πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής του ακινήτου. Η διαδικασία της μεταβίβασης θα ολοκληρώνεται όταν γίνει και η μετεγγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο και πάλι ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο.

Τα δικαιολογητικά

Μέχρι και 20 δικαιολογητικά θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι που προχωρούν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου ή στην αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, μπορεί να ζητηθούν:

1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
3. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς – δωρεάς.
4. Πιστοποιητικό δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ.
5. Πιστοποιητικό δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
6. Πιστοποιητικό μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα.
7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή.
9. Πιστοποιητικό πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας.
10. Πιστοποιητικό περαίωσης ρύθμισης ακινήτου.
11. Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο.
12. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
13. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.
14. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
15. Πιστοποιητικό πράξης χαρακτηρισμού του δασαρχείου.
16. Πιστοποιητικό δασαρχείου περί «Ακαΐας».
17. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου.
18. Πιστοποιητικό απόφασης της Περιφέρειας περί άρσης απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή.
19. Πιστοποιητικό του τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), από το οποίο προκύπτει ότι για το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο δεν υπάρχει καμία οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές.
20. Αδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε ακόμη

Στις 20 Αυγούστου το τέλος της αυξημένης εποπτείας

Τράπεζες: Πώς «είδαν» την απόφαση της κυβέρνησης για τα bonus – Την Τρίτη η «μάχη» στη Βουλή

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία αυξάνει περισσότερο τις τιμές λόγω ανάκαμψης στην Ασία

 

Πηγή: newmoney.gr