Το μεγάλο comeback των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό – Ποιες χώρες βρίσκονται στο βεληνεκές τους

Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία μπαίνουν στο… μικροσκόπιο των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες μετά από μία μακρά περίοδο αποεπένδυσης αποφασίζουν να κινηθούν επιλεκτικά, ενισχύοντας την παρουσία τους

Την παρουσία τους στο εξωτερικό και δη, στα Βαλκάνια αποφασίζουν να ενισχύσουν η μία μετά την άλλη οι ελληνικές τράπεζες, βάζοντας, έτσι, τέλος σε μία μακρά περίοδο αποεπένδυσης ως απόρροια της κρατικής ενίσχυσης που έλαβαν ελέω οικονομικής κρίσης.

Προς επίρρωση των παραπάνω, η Eurobank συνεχίζει την διεθνή επεκτατική της πολιτική, αφού μετά την απόκτηση των τραπεζικών υπηρεσιών της Alpha Bank στη Βουλγαρία το 2016 και της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, επίσης, στην χώρα το 2018, ολοκλήρωσε προσφάτως και την εξαγορά της Direktna Bank στη Σερβία, ελέγχοντας το 70%. Στην εκπνοή του 2021 δε, η τράπεζα ανέβασε στο 12,6% το ποσοστό που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία στο εξωτερικό μεταξύ των υπόλοιπων συστημικών Ομίλων.

Οι διεθνείς δραστηριότητες, άλλωστε, συνεχίζουν να είναι κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 111 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και 37 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε 137 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank από την πλευρά της, μπορεί να αποεπένδυσε από την Αλβανία, υπογράφοντας συμφωνία με την OTP Bank έναντι 55 εκατ. ευρώ – από 30 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί – εντούτοις στοχεύει να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην Ρουμανία, προσδοκώντας ετήσια αύξηση κερδών 11%, γεγονός που θα συμβάλει σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου κατά 10%.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Alpha Bank κατέχει μερίδιο 4,4% στην χώρα, αποτελώντας την 6η μεγαλύτερη τράπεζα, ενώ με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021 τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 2,7 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,1%, «αγγίζοντας» τα 2,6 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 103,1 εκατ. ευρώ, καθώς η ενισχυμένη επίδοση των εσόδων από προμήθειες αντισταθμίστηκε από τη μείωση στο καθαρό έσοδο τόκων που προέκυψε από τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 81,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 εκατ. ευρώ ή 5,7% σε ετήσια βάση λόγω της αύξησης στα γενικά διοικητικά έξοδα, κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων διαφήμισης, ασφαλίστρων, καθώς και στην επιβάρυνση που προέκυψε από την εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων. Τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση λόγω της σημαντικής μείωσης των ζημιών απομείωσης (κατά 1,7 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Στον αντίποδα, σε εκκρεμότητα – εδώ και σχεδόν ένα χρόνο – συνεχίζει να τελεί η εξαγορά της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την AstroBank, με την τράπεζα να έχει αποχωρήσει από όλες τις μεγάλες αγορές (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Αφρική και Αίγυπτος), διατηρώντας, ωστόσο, παρουσία στη Βόρεια Μακεδονία.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς έχει πουλήσει τις δραστηριότητες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Κύπρου και της Ουκρανίας.

Σε τροχιά ανάπτυξης οι αγορές της ΝΑ Ευρώπης

Το 2021 οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκαν σε πορεία ανάκαμψης, καθώς ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (+6,4%) μετά την έντονη ύφεση του προηγούμενου έτους λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Τόσο στη Βουλγαρία, όσο και στη Ρουμανία, το ΑΕΠ ενισχύθηκε το 2021 ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν, καταγράφοντας υψηλούς ρυθμούς αύξησης το β’ τρίμηνο του έτους (9,6% και 13,6% αντίστοιχα).

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στη Βουλγαρία η οικονομία της επιταχύνθηκε σημαντικά λόγω της θετικής συμβολής αφενός, της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία ενισχύθηκε από το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, αντανακλώντας τους υψηλότερους μισθούς και αφετέρου, της ανόδου των καθαρών εξαγωγών αγαθών. Οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες της οικονομίας σηματοδοτούν τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας για όλο το έτος, μετά τη σταδιακή κατάργηση των περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί το 2022 με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως προς την Ρουμανία, η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 αναμένεται να οδηγήσει το ΑΕΠ σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο πριν την υγειονομική κρίση. Οι παράγοντες που υποστηρίζουν την ανάκαμψη αυτή είναι η θετική συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης και των πάγιων επενδύσεων λόγω της έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας και των ισχυρών επενδύσεων στον ψηφιακό κλάδο. Η εξωτερική ζήτηση συνέβαλε αρνητικά στο ΑΕΠ, καθώς ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών ήταν πιο δυναμικός από τον αντίστοιχο των εξαγωγών λόγω των καθυστερήσεων από την πλευρά της προσφοράς και ειδικότερα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας για το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι λιγότερο έντονη, παραμένοντας, όμως, ισχυρή.

Στα 31.3 δισ. ευρώ το ενεργητικό των τραπεζών στο εξωτερικό

Στα 31,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2021 το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζικών Ομίλων στο εξωτερικό, καταγράφοντας αύξηση 2,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το μερίδιο των διεθνών δραστηριοτήτων στο συνολικό ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε οριακά σε 10,2% τον Ιούνιο του 2021 από 10,3% το Δεκέμβριο του 2020.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑ Ευρώπη) αντιπροσωπεύει το 80,1% του συνολικού ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων, με κυριότερη παρουσία στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Τα χρηματοοικονομικά κέντρα, δηλαδή, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18,2%, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εμφανίζεται στο Λουξεμβούργο. Η κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων μειώθηκε κυρίως εξαιτίας του σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων.

Το α’ εξάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. ευρώ (έναντι 72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 σε συγκρίσιμη βάση, μειωμένα κατά 41%). Ζημιογόνες ήταν οι δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αίγυπτο.

 

Διαβάστε ακόμη

Αποκάλυψη newmoney: H Mubadala Ιnvestment πίσω από το μεγάλο πρότζεκτ στον Αστακό

Το σχέδιο της SATO για να ξεφύγει απ’ το… «κάτω»

Η «φλέβα χρυσού» της Βιοϊατρικής, οι μνηστήρες της Ένωσης Εφοπλιστών και τα δύο deals του νέου έτους

 

Πηγή: newmoney.gr