Σάββατο
03.06.2023

Titan: Αύξηση 131% στα κέρδη EBITDA για το α’ τρίμηνο – Στο +29,3% οι πωλήσεις

Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ξεκίνησε την τρέχουσα οικονομική χρήση ο Όμιλος Τιτάν, καθώς στο α’ τρίμηνο του έτους η ζήτηση αυξήθηκε σε όλο το εύρος των κύριων προϊόντων του Ομίλου και οι τιμές διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, αμβλύνοντας τις συνέπειες του συνεχώς υψηλότερου κόστους παραγωγής.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε υψηλή ζήτηση και καλά επίπεδα τιμών, στην Ελλάδα συνέχισαν να καταγράφονται αυξημένες πωλήσεις, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες τάσεις σταθερότητας στις κατά τόπους αγορές. Στην Τουρκία, η ζήτηση ανέκαμψε αλλά μειώθηκε στην Αίγυπτο.

Οι όγκοι των πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων, με τις πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 2%, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι οποίες ωφελήθηκαν από τις ισχυρές μας θέσεις στις αγορές και τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν επίσης, κατά 8% και 7% αντίστοιχα. Οι υψηλότερες πωλήσεις και οι αυξημένες τιμές στα προϊόντα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, (~90% των πωλήσεων του Ομίλου) ώθησαν τις συνολικές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 στα €588,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 29,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2022.

Η κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, ενώ κατά το τελευταίο 12μηνο (Απρίλιος 2022- Μάρτιος 2023) ξεπέρασε τα €390 εκατ. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων και της βελτίωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων αλλά και καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε τα οφέλη των επενδυτικών δαπανών του Ομίλου, τα περιθώρια κέρδους επανήλθαν κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, στα €107,1 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 131% έναντι ενός χαμηλού πρώτου τριμήνου του 2022.Σαν αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) ανήλθαν σε €44,3 εκατ., σε σύγκριση με €1,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί δυναμικά το πρόγραμμα των επενδυτικών δαπανών του, επενδύοντας €50 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εστιάζοντας κυρίως στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις που αποφέρουν οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού μείγματος/αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην αυξημένη χρήση τσιμεντοειδών πρώτων υλών μειώνοντας την αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 2,1x. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατέγραψαν εποχικές εκροές ύψους €19,7 εκατ. κατά το τρίμηνο, λόγω των υψηλών επενδυτικών δαπανών και της μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, ως συνέπεια των αυξημένων πωλήσεων.

Στα τέλη του Μαρτίου 2023 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €837,6 εκατ., υψηλότερος κατά €40,4 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Διαβάστε επίσης

AVE: Πρόταση από ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 8 εκατ. ευρώ

Πηγή: mononews.gr