Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά και κυμαινόμενα, με ρήτρα κι επιδότηση ή ακριβότερα χωρίς ρήτρα-Τι αλλάζει

Σταυρόλεξο για…δυνατούς λύτες γίνεται η επιλογή του σωστού τιμολογίου ρεύματος από τους καταναλωτές, παρά την προσπάθεια που κάνει η ΡΑΕ να παρουσιάσει με συγκρίσιμο και διαφανή τρόπο τις προσφορές των προμηθευτών και τις επιλογές που προσφέρουν, με το νέο πρότυπο λογαριασμού με το οποίο θα πρέπει να εναρμονιστούν μέσα σε ένα μήνα.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να κατανοήσει και να εντοπίσει όλες τις χρεώσεις κάθε επιλογής, καθώς και να ξεχωρίσει ποια είναι τα τιμολόγια που έχουν την ελάφρυνση της επιδότησης, για να υπολογίσει το πραγματικό τους κόστος. Η τελική επιλογή του, επίσης, σχετίζεται με την εκτίμησή του για το αν θα ανέβει ή όχι το κόστος της Οριακής Τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΡΑΕ, που περιέγραψε τα τιμολόγια που ήδη προσφέρονται στην αγορά, τα τιμολόγια μπορεί να είναι:

Σταθερά, με μια προκαθορισμένη τιμή KWH, συνήθως αρκετά υψηλότερη (πχ 0,30 ευρώ/KWH) από τα κυμαινόμενα που παραμένει όμως η ίδια ανεξάρτητα με την πορεία της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς όριο διακύμανσης, δηλαδή με μια τιμή KWH σχετικά χαμηλή (πχ 0,12 ευρώ KWh) στην οποία προστίθεται η ρήτρα αναπροσαρμογής με την οποία μετακυλύεται το παραπάνω κόστος της Οριακής Τιμής, χωρίς όριο προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τα τιμολόγια αυτά έχουν ρήτρα και επομένως και επιδότηση.

Κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής με όριο διακύμανσης, δηλαδή με μια τιμή KWH σχετικά χαμηλή (πχ 0,12 ευρώ KWh) στην οποία προστίθεται η ρήτρα αναπροσαρμογής με την οποία μετακυλύεται το παραπάνω κόστος της Οριακής Τιμής, με όριο προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και τα τιμολόγια αυτά έχουν και ρήτρα και επιδότηση.

Κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς όριο διακύμανσης, και κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με όριο διακύμανσης.  Τα τιμολόγια αυτά είναι συνδεδεμένα με την Οριακή Τιμή Συστήματος, και η τιμή τους, την απεικονίζει πλήρως, και επομένως δεν έχουν ρήτρα. Δεν έχουν όμως ούτε επιδότηση.

Επομένως, η τελική επιλογή εξαρτάται από την εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος για την πορεία του κόστους της τιμής της ενέργειας. Αν θεωρεί ότι η Οριακή Τιμή θα αυξηθεί πολύ από τα σημερινά επίπεδα, μπορεί το υψηλό κόστος του σταθερού τιμολογίου να του φανεί χαμηλό. Αν θεωρεί ότι η Οριακή Τιμή θα μειωθεί πολύ από τα σημερινά επίπεδα, θα επιλέξει ένα κυμαινόμενο συνδεδεμένο με την Οριακή τιμή, χωρίς ρήτρα και χωρίς επιδότηση. Αν εκτιμά ότι η Οριακή Τιμή θα μείνει στα σημερινά επίπεδα, μπορεί να επιλέξει κυμαινόμενο με ρήτρα και επιδότηση που εξουδετερώνει μεγάλο μέρος από το κόστος της. Σε κάθε υπολογισμό ωστόσο θα πρέπει να υπολογίσει όλα τα έξτρα κόστη (πχ πάγια) και όλες τις εκπτώσεις….

Αλλαγές για τις εταιρείες προμήθειας

Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στην απεικόνιση των τιμολογίων, έχουν φέρει πολύ δουλειά στις εταιρείες προμήθειες,  που μελετούν τα νέα δεδομένα και ετοιμάζουν τις εμπορικές τους πολιτικές για να καταλήξουν στη διαμόρφωση του δικού τους τιμολογίου.

Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές ως τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλέον το νέο, κοινό για όλους, προτεινόμενο έντυπο προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ως τα τέλη Ιουλίου τον νέο, κοινό επίσης, λογαριασμό. Η ΡΑΕ θα αναρτήσει στις 30 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της Θετική Αναφορά, δηλαδή, τους προμηθευτές που θα συμμορφωθούν με την υιοθέτηση του εντύπου προσφοράς, και στις 31 Ιουλίου Θετική Αναφορά για αυτούς που θα εκδίδουν πλέον τους νέους λογαριασμούς και οι οποίοι θα αφορούν στην τιμολόγηση των καταναλώσεων του Ιουνίου.

Η νέα κατηγοριοποίηση που φέρνει η απόφαση της ΡΑΕ και με την υποχρέωση εφαρμογής του πρότυπου λογαριασμού, φέρνει αλλαγές, τόσο στη μορφή όσο και στην ουσία. Από την πλευρά των ανεξάρτητων προμηθευτών ρεύματος τονίζεται η σημασία, να ελέγχει η ΡΑΕ, τώρα που πλέον που θα είναι συγκρίσιμοι οι λογαριασμοί, ότι οι καθετοποιημένοι όμιλοι δε θα πουλούν το ρεύμα κάτω του κόστους.

Στην απόφαση της ΡΑΕ που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες και με την οποία τροποποιήθηκε προηγούμενη απόφαση του 2021, με την οποία δίνονταν κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων προτύπων από τους προμηθευτές, προβλέπεται ότι:

  • Θα δημοσιεύει με θετική αναφορά τις εταιρίες που θα υιοθετήσουν τα συμβατικά έντυπα 
  • έχουν την υποχρέωση να περιλαμβάνουν κατά τρόπο σαφή, ο μεν λογαριασμός, την κρατική επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, καθώς και την ανάλυση του, ώστε να αποφευχθούν απόπειρες «οικειοποίησης» από προμηθευτές,
  • στην προσφορά προμήθειας να συμπεριλαμβάνεται η Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης
  • η δεσμοποίηση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με
    άλλα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες δεν θα έχει καμία επίπτωση στην αδιατάρακτη και καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή αν ο καταναλωτής δεν καταβάλει το εξτρα κόστος τους δε θα μπορεί να χάνει την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά μόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
  • Οι εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν και το πρότυπου έγγραφο «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και το υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ» σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που δημοσίευσε η ΡΑΕ.

Απώτερος στόχος, των αλλαγών τονίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ, είναι η ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, η ενημέρωση τους με τρόπο σαφή και κατανοητό για τις χρεώσεις και τους όρους προμήθειας, καθώς και η δυνατότητα πραγματικής συγκρισιμότητας προσφορών και τιμολογίων. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που επιβάλλεται πλέον οι χρεώσεις να γίνονται από όλους με τιμή μονάδας την κιλοβατώρα και όχι τη μεγαβατώρα.

Διαβάστε επίσης:

Ξεσκονίζει τις εταιρείες προμήθειας η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Κώστας Σκρέκας: Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προτεινόμενο μηχανισμό στήριξης των καταναλωτών ρεύματος

Πηγή: mononews.gr