Πέμπτη
07.07.2022

Τι θα περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου για τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών»

Ρυθμίσεις για 3d printing και ευθύνη εμπλεκομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και blockchain – Νομοθετείται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό όσον αφορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έρχεται να καλύπτει το νομοσχέδιο για τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο της 27ης Μαΐου το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για 3d printing και ευθύνη εμπλεκομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη και blockchain, ενώ νομοθετείται και το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς.

Στο τελευταίο, με χρονική διάρκεια έξι μηνών από την έκδοσή του (ψηφιακή ή φυσική) συνενώνονται τα:

(α) πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο,

(β) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη  από Ειρηνοδικείο,

(γ) πιστοποιητικό  περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη από Πρωτοδικείο,

(δ) πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος από  Πρωτοδικείο,

(ε) πιστοποιητικό περί αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.

Όπως επισημαίνεται για το νομοσχέδιο, οι εισαγόμενες ρυθμίσεις, πιστές στη λογική της ελάχιστης ρυθμιστικής παρέμβασης και με πλήρη επίγνωση της δυναμικής φύσης των νέων τεχνολογιών, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης των βασικότερων πτυχών των τελευταίων, ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία επιτυχή παραδείγματα του εξωτερικού.

«Συγχρόνως, στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας καθώς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω απλούστευση του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας».

Στο πρώτο μέρος για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και δή την Τεχνητή νοημοσύνη προβλέπονται:

Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης:

α) τους εργαζόμενους, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη λήψη εργοδοτικών αποφάσεων και

β) τους καταναλωτές, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση προφίλ καταναλωτή

Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τήρηση μητρώου εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων

Ως προς την Κυβερνοασφάλεια, γίνεται λόγος για θωράκιση του δημόσιου τομέα έναντι κυβερνοεπιθέσεων μέσω της δημιουργίας νέων οργανωτικών σχημάτων (Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια) και θεσμικών ρόλων (ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης)

Σε σχέση με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων προβλέπεται θέσπιση υποχρέωσης των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

Ως προς τις Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού γίνεται θεσμοθέτηση του ψηφιακού εργαλείου των «έξυπνων συμβολαίων», ρύθμιση των ζητημάτων του κύρους, της ισχύος και της δεσμευτικότητας αυτών, με στόχο να αποτελέσουν μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αντισυμβαλλομένων ιδιωτών στην ασφάλεια των συναλλαγών

Ως προς τις Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις επιχειρείται αποκρυστάλλωση του πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς) ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Στις νέες διατάξεις ρυθμίζεται και η χρήση ΣμηΕΑ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τη θέσπιση ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχέδιου, για την «Ενίσχυση της απλούστευσης στο δημόσιο τομέα» προβλέπονται:

  • Κατάργηση Μητρώου Αρρένων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κέντρου Διαλειτουργικότητας για την άντληση και επαλήθευση των κρίσιμων στοιχείων
  • Διατάξεις που θεμελιώνουν το ΜΙΤΟΣ (δηλαδή το σύστημα με το οποίο το Δημόσιο καταγράφει τις διαδικασίες του)
  • Νομοθετείται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς.

Διαβάστε επίσης:

Φυσικό αέριο: Πώς θα αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο – Έκτακτα σχέδια καταρτίζει η Ευρώπη

Zielinski (EBRD): Προκλήσεις στις νέες επενδύσεις στην ενέργεια οι αδειοδοτήσεις νέων έργων και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού

Deutsche Bank: Επενδύσεις σε καιρό στασιμοπληθωρισμού – Οδηγός η δεκαετία του 1970

Πηγή: newmoney.gr