ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 25 Νοεμβρίου η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων

Χωρίς την απαιτούμενη απαρτία ολοκληρώθηκε η πρώτη συνέλευση των ομολογιούχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Η επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ζητά τη συναίνεση των ομολογιούχων για την αλλαγή της χρήσης ποσού 10,767 εκατ. ευρώ, τα οποία επρόκειτο, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα του ΚΟΔ, να διατεθούν για την κατασκευή 4 αιολικών πάρκων στην Ευρυτανία. Με την αλλαγή που προτείνεται, το συγκεκριμένο ποσό θα διατεθεί για κατασκευή αιολικών πάρκων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια, έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: 

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2022, Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 26,43% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ και την από 11.11.2022 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, στη 13:00, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 11.11.2022 Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 25 Νοεμβρίου 2022 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 17.11.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Διαβάστε επίσης:

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Εξασφάλισε επιπλέον 425 MW άδειες αποθήκευσης ενέργειας

Νέες απειλές από Gazprom για διακοπή των ροών φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας

Νικόλας Ιγγλέσης: Δύο bulkers στο στόλο της Alberta Shipmanagment

Πηγή: mononews.gr