Σάββατο
30.09.2023

Τέλος επιτηδεύματος: Ξεκινούν οι ενστάσεις για την απαλλαγή

Από σήμερα ξεκινούν οι ενστάσεις για τις  επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

Ειδικότερα, έντυπο για υποβολή ενστάσεων αναφορικά με την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος από επιχειρήσεις οι οποίες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.3 του αρ.4 της ΚΥΑ Α.1040/31.03.2023 (ΦΕΚ Β’2122) θα είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την Παρασκευή 04 Αυγούστου.

Η ένσταση που υποβάλλεται αφορά στην ορθότητα των στοιχείων πλήρους απασχόλησης που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και προϋποθέτει έλεγχο των στοιχείων αυτών και υποβολή ένστασης μόνο για τις περιπτώσεις που τα πραγματικά στοιχεία πλήρους απασχόλησης δεν συμφωνούν με τα τηρούμενα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της ένστασης να ανατρέχετε στις αναλυτικές οδηγίες που θα είναι διαθέσιμες στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Πηγή: powergame.gr