Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης: Λείπει 1,4 δισ. ευρώ για τις επιδοτήσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου- Πόσο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός

Ασκήσεις επί χάρτου για να μαζευτεί 1,4 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, πραγματοποιούν τα επιτελεία των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών.

Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το ΥΠΕΝ προβλέπει δύο τρόπους ενίσχυσης των εσόδων του, τους συμψηφισμούς με τα ποσά που δόθηκαν παραπάνω το 2021 και την επιστροφή εσόδων από Προμηθευτές.

Ο νέος Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από Προμηθευτές, που περιγράφει η τροπολογία του ΥΠΕΝ,  που κατατέθηκε χθες, αποτελεί έναν τρόπο για να συγκεντρωθούν 400 εκ. ευρώ, όπως υπολογίζεται, ενώ το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ που θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί να μπει από τον προϋπολογισμό.

Το χρηματοδοτικό κενό στο ΤΕΜ παρουσιάστηκε καθώς, ο Μηχανισμός πλαφόν των παραγωγών ενέργειας, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν παρέχει σημαντικά ποσά, λόγω της πτώσης της τιμής φυσικού αερίου και της Οριακής Τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, το σύνολο των επιδοτήσεων των τελευταίων δύο μηνών καλύπτονται αποκλειστικά από τα κεφάλαια του ΤΕΜ και όχι από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το ΤΕΜ δεν έχει ακόμη πληρώσει τις επιδοτήσεις Οκτωβρίου, και έχει 400 εκ. ευρώ στο ταμείο του, τα οποία θα εξαντληθούν όταν τις καταβάλει.

Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, έχει να λαμβάνει 200 εκ. ευρώ από τα παραπάνω ποσά που είχαν καταβληθεί το 2021, και θα συμψηφιστούν με οφειλές στους προμηθευτές φέτος, και 100 εκ. ευρώ από τα ΥΚΩ.

Δυνατότητα συμψηφισμών

Το άρθρο 3 της τροπολογίας προβλέπει ότι ο  Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού μπορεί να συμψηφίζει απαιτήσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού Εσόδων και του Υπολογιαριασμού Εξόδων του ειδικού λογαριασμού όταν αφορούν ίδιο δικαιούχο υπόχρεο. Όπως αναφέρει αυτό
εφαρμόζεται και περίπτωση γεγενημένων προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προ 18ης Νοεμβρίου 2022, για χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα τις αποφάσεις που εκδίδονται.

Δηλαδή, ο ΔΑΠΕΕΠ, αφού υπολογίσει για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά, τι ποσά έχει δώσει παραπάνω από τις περσινές επιδοτήσεις, θα τα αφαιρέσει από τα οφειλόμενα από δω και πέρα,.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο ΔΑΠΕΕΠ θα “γλιτώσει” 200 εκατ. ευρώ σε καταβολές επιδοτήσεων, συμψηφίζοντάς τες με τα παραπάνω ποσά επιδοτήσεων που είχε καταβάλει πέρυσι. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι 130 εκατ. ευρώ από τα παραπάνω ποσά που έχουν δοθεί ήταν προς τη ΔΕΗ.

Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από Προμηθευτές

Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι προμηθευτές να καταβάλουν το 60% των ποσών που θα καθοριστούν από τους υπολογισμούς της ΡΑΕ και του ΥΠΕΝ, ότι πρέπει να επιστραφούν ως υπερέσοδα.

Στη ρύθμιση, ως πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ανάκτησης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε τριμηνιαία βάση.

Η διάταξη παραπέμπει σε Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία θα καθορίζει επακριβώς τη φόρμουλα υπολογισμού των υπερεσόδων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον καταλογισμό των ποσών που θα προκύψουν. Επίσης, τους υπολογισμούς θα αναλάβει και πάλι η ΡΑΕ.

Ο προσδιορισμός των πρόσθετων εσόδων θα γίνει με τον ορισμό για κάθε μήνα μίας «εύλογης τιμής» για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, αν τα κέρδη μιας εταιρείας υπερβαίνουν αυτήν την τιμή τον έναν μήνα και τον επόμενο είναι κάτω από τον προαναφερόμενο πήχη, τότε θα γίνεται συμψηφισμός. Τα υπερέσοδα θα είναι η τυχόν θετική διαφορά που θα προκύψει από το ισοζύγιο όλου του τριμήνου.

Η «εύλογη τιμή» ονομάζεται στην τροπολογία «Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής» (Ε.Μ.Τ.Λ.), η οποία για κάθε μήνα και για κάθε προμηθευτή θα συγκριθεί με τις ονομαστικές χρεώσεις που έχει αυτός ανακοινώσει, δηλαδή τη «Μέση Τιμή Χρέωσης (Μ.Τ.Χ.)». Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μέση Τιμή Χρέωσης» θα είναι η μεσοσταθμική ονομαστική χρέωση για όλα τα τιμολόγια ενός προμηθευτή για τον συγκεκριμένο μήνα.

Τέλος, θα ληφθούν υπόψη στον μηχανισμό παράμετροι που αποτυπώνουν τα πραγματικά κόστη προμήθειας, τα οποία θα συγκριθούν με τις ονομαστικές χρεώσεις και θα αφαιρούνται τα ποσά που έχει καταβάλει κάθε πάροχος, στο πλαίσιο εκκαθάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου.

Όσον καιρό θα παραμείνει σε ισχύ το μέτρο, από τα προς ανάκτηση ποσά κάθε τριμήνου θα καταβάλλεται άμεσα το 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα αποδοθεί μετά το τέλος «ενεργοποίησης» του μηχανισμού, το καλοκαίρι.

Αποζημιώσεις στη μέση και υψηλή τάση για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Ακόμη ένα ποσό αναμένεται να επιβαρύνει το ΤΕΜ το επόμενο διάστημα, από όταν τεθεί σε ισχύ η νέα Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπεται από το άρθρο 2 της τροπολογίας, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ώρες αιχμής. Η δυνατότητα αυτή εθελοντικής συμμετοχής στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας αφορά τη βιομηχανία μέσης και υψηλής τάσης.

Όπως αναφέρει το  οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα καταβάλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.»>. Για σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι διαχειριστές θα του κοινοποιούν σε   μηνιαία βάση, κατάσταση αποζημίωση που δικαιούται κάθε πάροχος υπηρεσίας, προκειμένου ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. (που διαχειρίζεται το ΤΕΜ) να προβαίνει στις σχετικές πιστώσεις.

Σε ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί θα αναφερθούν οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας, ποιες είναι οι ώρες αιχμής , τρόπος προσδιορισμού ποσότητας μείωσης
καταναλισκόμενης εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο  τρόπος προσδιορισμού, ο τρόπος,ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των επιλεγομένων συμμετεχόντων για παροχή υπηρεσίας και ύψος των χρεώσεων συμμορφώσεως  καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Πηγή: mononews.gr