Σάββατο
08.10.2022

Τα NFTs θα ρυθμίζονται όπως τα κρυπτονομίσματα με βάση τον Κανονισμό MiCA της ΕΕ

Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται παρά τους προηγούμενους ισχυρισμούς ότι τα καινοτόμα tokens ιδιοκτησίας θα εξαιρεθούν από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο MiCA (Markets in Crypto Assets). Η ΕΕ κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τoν MiCA στα τέλη Ιουνίου – και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα NFTs, τα οποία προσφέρουν έναν εμπορεύσιμο, ψηφιακό τρόπο απόδειξης της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων όπως τα έργα τέχνης, ήταν ένα σημαντικό σημείο εμπλοκής στις συνομιλίες μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Οι εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ θεώρησαν ότι η συμπερίληψη των NFTs στο MiCA θα αποτελούσε αδικαιολόγητη επέκταση ενός νομοσχεδίου που είχε αρχικά σχεδιαστεί για την προστασία των επενδυτών σε stablecoins και ICO (Initial Coin Offering). Ωστόσο, οι νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι έπρεπε επίσης να υπογράψουν τη νομοθετική συμφωνία, ήταν πιο επιθετικοί, υποστηρίζοντας ότι η αγορά των NFT είναι επιρρεπής σε χειραγώγηση των τιμών τύπου κινητών αξιών, όπως οι συναλλαγές «ξεπλύματος» (wash trading).

Αν και η συμφωνία διευθέτησε τα κύρια πολιτικά στοιχεία του νόμου, δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο κείμενο. Θεωρητικά, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, το τελικό σχέδιο του νόμου εξαιρεί τα NFTs, εκτός εάν αποτελούν κάποιο άλλο είδος κρυπτογραφικού περιουσιακού στοιχείου. Στην πράξη, οι παρατηρήσεις του Peter Kerstens της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνουν ότι μια εξαίρεση μπορεί να παρέχει ελάχιστη ανακούφιση.

Οι νομοθέτες της ΕΕ υιοθετούν μια πολύ περιορισμένη άποψη για το τι είναι ένα NFT, δήλωσε ο Kerstens – ο οποίος είναι σύμβουλος για την τεχνολογική καινοτομία στο σκέλος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Επιτροπής – υπονοώντας ότι λίγα περιουσιακά στοιχεία θα επωφεληθούν από την εξαίρεση: εάν ένα token εκδοθεί ως συλλογή ή ως σειρά – ακόμη και αν ο εκδότης μπορεί να το αποκαλεί NFT και ακόμη και αν κάθε μεμονωμένο token σε αυτή τη σειρά μπορεί να είναι μοναδικό – δεν θεωρείται ότι είναι NFT, οπότε θα ισχύουν οι απαιτήσεις.

Αυτό θα σημαίνει ότι οι εκδότες συλλογών NFT θα πρέπει να δημοσιεύουν ένα white paper που θα παραθέτει λεπτομέρειες για το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τα NFT και θα απαγορεύεται να δίνουν εξωφρενικές υποσχέσεις για τη μελλοντική αξία που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους να τα αγοράσουν, πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Kerstens είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν «ανόητο» να απαιτηθεί ένα white paper – ένα μακροσκελές ρυθμιστικό έγγραφο σε γενικές γραμμές ισοδύναμο με το ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται για μετοχές – για κάθε NFT. Η ιδέα ότι οι πλατφόρμες NFT όπως η OpenSea θα έπρεπε να ζητήσουν ρυθμιστική άδεια είχε προκαλέσει ανησυχίες για τη συντριβή της καινοτομίας στον εκκολαπτόμενο κλάδο.

Source: coindesk.com