Κυριακή
29.05.2022

Τα κέρδη από την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Τέλος στην εισφορά αλληλεγγύης για όλους τους φορολογούμενους έβαλε χθες ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης μετά από 12 χρόνια.

Από το 2023 μισθωτοί ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι λαμβάνουν μερίσματα δεν πρόκειται να πληρώσουν ξανά την εισφορά αλληλεγγύης και συγκεκριμένα δεν πρόκειται να καταβάλλουν στο ελληνικό δημόσιο περί τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ των φυσικών προσώπων και η οποία θα έπρεπε να έχει καταργηθεί στα τέλη του 2014, καθώς θεσπίστηκε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ανακουφίσει τη μεσαία τάξη που σήκωσε τα δύσκολα χρόνια το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου και συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους που ξεκινούν από 22 ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και τα 676 ευρώ το χρόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα για εισόδημα 13.000 δηλαδή για καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το όφελος θα είναι 22 ευρώ το χρόνο η 1,83 ευρώ το μήνα, για εισόδημα 15.000 ευρώ η 1250 ευρώ το μήνα το όφελος θα είναι 66 ευρώ το χρόνο ή 5,5 ευρώ το μήνα, για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ το μήνα το ετήσιο κέρδος θα είναι 132 ευρώ και το μηνιαίο 11 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ η αποδοχές 1.666 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 176 και 14,6 ευρώ αντίστοιχα, για εισόδημα 25.000 ευρώ το χρόνο ή 2.083 ευρώ το μήνα το ετήσιο όφελος θα είναι 426 ευρώ και το μηνιαίο 35,5 ευρώ, για ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ ή 2.250 ευρώ το μήνα η καθαρή αύξηση διαμορφώνεται σε 526 ευρώ το χρόνο η 43,8 ευρώ το μήνα και για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ το κέρδος είναι 676 ευρώ το χρόνο η 56,3 ευρώ το μήνα.

Τι σημαίνει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
για τους φορολογούμενους   
Καθαρό ετήσιο εισόδημα Ετήσιο όφελος 
13.000 22
14.000 44
15.000 66
16.000 88
17.000 110
18.000 132
19.000 154
20.000 176
25.000 426
26.000 476
27.000 526
28.000 576
29.000 626
30.000 676

 

Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης είχε για ανασταλεί για τα εισοδήματα του 2021 καθώς και του 2022 για τον ιδιωτικό τομέα με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 799 εκατ. ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται φέτος

Συγκεκριμένα φέτος από την εισφορά απαλλάσσονται:

– Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια». Υπάγονται επίσης και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

– Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος που αποκτήθηκαν το 2021 και θα δηλωθούν με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
– Τα καθαρά κέρδη του 2021 από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας τα οποία θα δηλωθούν φέτος.

– Τα ενοίκια ακινήτων που εισπράχθηκαν το 2021 και θα εμφανιστούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

– Τα μερίσματα, οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων repos/ reverse repos, τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν το 2021 και θα δηλωθούν φέτος. Δεν αποκλείεται ωστόσο, να φέρει διάταξη η κυβέρνηση στη Βουλή και να απαλλάξει από την εισφορά αλληλεγγύης και μερίσματα που θα διανεμηθούν φέτος.

Πηγή: powergame.gr