Δευτέρα
11.12.2023

Τα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο του USDT προβληματίζουν την αγορά

Η Tether, ο εκδότης του μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση stablecoin κρυπτονομίσματος, δημοσίευσε τη βεβαίωση οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου στο οποίο διαφαίνεται ότι διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστιαίο μερίδιο μετρητών και ισοδύναμων μετρητών που είχε ποτέ στα αποθεματικά, το ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά και αμφιλεγόμενο κρυπτονόμισμα.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης 1,7 δισ. δολάρια σε bitcoin. Η έκθεση αναφέρει ότι τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν το 85,7% των συνολικών αποθεματικών της, το υψηλότερο που έχει ανακοινωθεί ποτέ. .

Η Tether σημείωσε ότι η «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αποθεματικών είναι κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, τα οποία αποτελούνται από 72,6 δισ. δολάρια τόσο σε άμεση, όσο και σε έμμεση έκθεση.

«Έχουμε πετύχει το υψηλότερο ποσοστό των αποθεματικών μας που διατηρούνται ποτέ σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, σηματοδοτώντας την αφοσίωσή μας στη διατήρηση της ρευστότητας και της σταθερότητας», δήλωσε ο Paolo Ardoino, Διευθύνων Σύμβουλος της Tether.

Η Tether κατέχει επίσης 1,7 δισ. δολάρια αξίας bitcoin, καθώς και χρυσό αξίας 3,1 δισ. δολαρίων. Έχει πλεονάζοντα αποθέματα 3,2 δισ. δολαρίων, ανέφερε στην έκθεση, σημειώνοντας το σύνολο των Tether που βρίσκονται σε κυκλοφορία να ανέρχονται σε 83,2 δισ, δολάρια.

Το stablecoin USDT της Tether αντιπροσωπεύει το 68,4% της συνολικής προσφοράς stablecoin από το σύνολο των 91,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Tether δήλωσε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, θα μειώσει στο μηδέν τα εξασφαλισμένα δάνεια».

Η εταιρεία φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτά τα κέρδη για ένα λογιστικό τέχνασμα για να μειώσει τα δάνεια, παρόλο που αυτά δεν φαίνεται να μειώνονται ουσιαστικά. Τα δάνεια αυτά μετονομάζονται σε «πλεονάζοντα αποθεματικά», επιτρέποντάς της να διατηρεί δάνεια με εξασφάλιση δισ., ενώ ισχυρίζεται ότι μειώνει την έκθεση στο μηδέν.

Στην τελευταία έκθεση φαίνεται πως 4,3 δισ. δολάρια από τα δάνειά της μεταφέρονται σε «υπερβάλλοντα αποθεματικά», τα οποία σύμφωνα με την Tether, δεν αποτελούν μέρος των αποθεματικών της.

Η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων δημιουργεί ξανά το ερώτημα για την ποιότητα αυτών των δανείων και εάν μπορούν να εξυπηρετηθούν, τι εγγυήσεις υπάρχουν, και εάν δυνητικά αποτελούν κόκκινα δάνεια που μπορεί να δημιουργήσουν τρύπα στα αποθεματικά του κρυπτονομίσματος.

Source: liberal.gr