Πέμπτη
08.12.2022

SUNRISEMEZZ: Με 9,98% η συμμετοχή της Helikon, στο 18,62% το ποσοστό του Πόλσον

Η «SUNRISEMEZZ PLC» ενημερώνει κατόπιν της ληφθείσας την 02.11.2022 σχετικής γνωστοποίησης της Helikon Investments Limited, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 31.10.2022 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

– 6.676.545 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 3,7378% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

– 4.998.856 (ήτοι 2,7985% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 1.437.428 (ήτοι 0,8047% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 4.718.510 (ήτοι 2,6416% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), με ημερομηνίες λήξης την 18.07.2024, την 01.10.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 17.831.339 ή σε ποσοστό 9,9826% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η «SUNRISEMEZZ PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 03.11.2022 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 31.10.2022 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στη γενική κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS), μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 33.251.273 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

SUNRISEMEZZ: Στο 27% το ποσοστό του ΤΧΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Το χρονοδιάγραμμα για τη διανομή των μετοχών της SUNRISEMEZZ

Πηγή: mononews.gr