Πέμπτη
08.12.2022

Στις 4 Μαΐου θα πληρωθεί το μέρισμα 1,425 ευρώ από τον ΟΛΘ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε 1,50 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,425 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίστηκε η Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα «Alpha Bank», ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK».

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK» θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (έως την 4 η Μαΐου 2023).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. 2310 593.335, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Διαβάστε επίσης:

Επτά ναυτικοί που ναυτολογήθηκαν σε πλοία της P&O Ferries απολύθηκαν επειδή ήταν μεθυσμένοι – Τραγικά τα επακόλουθα από τις απολύσεις των 800 ναυτικών

Drewry: Ο Παγκόσμιος Δείκτης Εμπορευματοκιβωτίων 60,3% υψηλότερος από πέρυσι – πτώση 0,9% την εβδομάδα

Συμφωνία εξουσιοδότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και του RINA SERVICES S.p.A.

Πηγή: mononews.gr