Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ τα αδήλωτα εισοδήματα του εξωτερικού

Λίστα με Έλληνες φορολογούμενους που δεν έχουν δηλώσει στην Εφορία τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις που απέκτησαν στο εξωτερικό έχει στην διάθεση της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την αξιοποίηση του συστήματος της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τα άλλα κράτη.

Η οδός είναι μία: Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό σημείωμα από την ΑΑΔΕ με το οποίο καλούνται να προσκομίσουν στην οικεία ΔΟΥ αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος των εισοδημάτων που απέκτησαν προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στις συμπληρωματικές δηλώσεις που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν. Θα ακολουθήσει η έκδοση νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων με επιπλέον φόρο που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του εξωτερικού που δεν δηλώθηκαν.

Τα παραπάνω αποκάλυψεστα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής από το βήμα του 6ου συνεδρίου «Thessaloniki Summit» επισημαίνοντας ότι «όπως πέρυσι έτσι και φέτος έχουμε εντοπίσει φορολογούμενους οι οποίοι είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κλπ στο εξωτερικό τα οποία δεν τα έχουν δηλώσει. Τα στοιχεία αυτά μας ήρθαν από την ανταλλαγή πληροφοριών και τους έχουμε ειδοποιήσει να έρθουν να τα δηλώσουν».

Επειδή λόγω της πανδημίας είναι δύσκολη η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η ΑΑΔΕ έχει δώσει τη δυνατότητα στους συγκεκριμένους φορολογούμενους να αποστείλουν φωτοαντίγραφο των κινήσεων του τραπεζικού τους λογαριασμού, που πιστώθηκε με τις συντάξεις, από τους ασφαλιστικούς φορείς ή του μισθού που εισέπραξαν.

Σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, «κατ’ εξαίρεση, γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές, θα μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για τον καθορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού των συντάξεων αλλοδαπής, όπως το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αλλοδαπής».

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση στην οποία τα δηλούμενα ποσά ταυτίζονται με τα ποσά που αναφέρονται στο email που έλαβε από τη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Για τους φορολογούμενους με τα αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού που δεν θα  υποβάλουν τροποποιητική δήλωση η ΑΑΔΕ ράβει κουστούμι φόρων  με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.  Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία θα προσδιορίσει το φόρο κατ’ εκτίμηση και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλει τα ραβασάκια στους φορολογούμενους.

Η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο λαμβάνει πληροφορίες για τα εισοδήματα Ελλήνων που φορολογούνται στην Ελλάδα από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας. Περισσότερες από 70 χώρες στέλνουν στοιχεία στην Ελλάδα για εισοδήματα όπως τόκοι, τραπεζικές καταθέσεις κι άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, κ.α. Η ανταλλαγή πληροφορικών είναι αυτόματη και υποχρεωτική από το 2016 στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με βάση το μοντέλο του ΟΟΣΑ. Βασικός στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι φορολογούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως και να καταπολεμείται η φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου προσώπου  (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του δηλωτέου λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού. Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αν όχι μέσω αυτοπιστοποίησης.

Τα στοιχεία αυτά, μόλις φθάσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις. Εάν προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στα τραπεζικά στοιχεία και τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος  καλείται να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη έτσι ώστε να δικαιολογήσει τα ποσά.

Πηγή: powergame.gr