Πέμπτη
18.04.2024

Στην Break Even Consulting έργο του ΥΠΕΝ

Προσωρινός ανάδοχος έργου του ΥΠΕΝ που αφορά τη χαρτογράφηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην αξιοποίηση βιομάζας, αναδείχθηκε, η Break Even Consulting PC

Ειδικότερα, με απόφαση του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Μιχαλόπουλου η Break Even Consulting αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του υποέργου 5 “Χαρτογράφηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση βιομάζας και προτάσεις για τη βέλτιστη και αειφορική χρήση της”, της πράξης “Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος”.

Η προσφορά της Break Even Consulting PC ανήλθε στα 84.000,00 ευρώ (προ ΦΠΑ) και 104.160,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ήταν, η προσφορά η οποία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό (107,06).

Αντικείμενο της σύμβασης, η οποία θα έχει διάρκεια 6 μήνες, είναι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής έρευνας που θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της διαθέσιμης δασικής βιομάζας και των υπαρχόντων τρόπων αξιοποίησής της, αλλά και θα προτείνει μέτρα για την αύξηση της ζήτησής της, τη βελτίωση της προσφοράς, την άρση των τεχνικών φραγμών, καθώς και τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών εκμετάλλευσής της.

 Διαβάστε επίσης

Χρήστος Σταϊκούρας: «Η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα»

Σκρέκας: Μοναδικός δρόμος προς την καινοτομία είναι η χρηματοδότηση της έρευνας

Revoil: Αποχωρεί η προϊσταμένη της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Πηγή: mononews.gr

Array