Παρασκευή
19.07.2024

Σωκράτης Κόκκαλης: Ισχυρά τα αποτελέσματα της Intralot το α΄ τρίμηνο – Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές αγορές

Αύξηση εσόδων κατά 9,3% και EBITDA κατά 55,4% ανακοίνωσε η INTRALOT για το α’ τρίμηνο του 2021

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν σημαντική αύξηση των Εσόδων και του EBITDA, που οφείλεται στην ισχυρή λειτουργική απόδοση και την επιτυχή εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κόστους, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή ρευστότητα» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε «συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές αγορές με υψηλότερα περιθώρια, να υλοποιούμε νέα έργα, όπως η Κροατία, και να εγκαθιστούμε το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, σηματοδοτώντας συνολικά μια πολύ υγιή λειτουργική απόδοση για το 2021».

Αναλυτικά η INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA),ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου για την περίοδο με λήξη την 31 η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Συγκεκριμένα κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €102,0 εκατ. (+9,3% σε ετήσια βάση).

Κατά την τρίμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €24,4 εκατ. (+55,4% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA στα €20,8 εκατ. (+56,4% σε ετήσια βάση).

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-7,3 εκατ., βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Βόρεια Αμερική, κάτω από την INTRALOT Inc., σημείωσαν σημαντική
ανάπτυξη σε ετήσια βάση (Κύκλος εργασιών +21,8%, EBITDA +81,8%).

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 25,7% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €21,6 εκατ. (+127,4% σε ετήσια βάση).

Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το A’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα €2,9 εκατ., μειωμένες κατά 48,2% σε ετήσια βάση.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2021 ανήλθαν στα €90,6 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €643,7 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2021.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου περιορίστηκε κοντά στο €1,5 εκατ. για το Α’ τρίμηνο του 2021.

Τον Μάιο του 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχής της 80% στην “Intralot do Brasil”, στη “SAGA”, τον μοναδικό έτερο μέτοχο της “Intralot do Brasil”, που συμμετέχει με το υπόλοιπο 20%, με το συνολικό τίμημα από την πώληση της συμμετοχής να ανέρχεται σε €0,7 εκατ. Η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην “Intralot do Brasil” μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επίσης, τον Μάιο του 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στην Ολλανδία INTRALOT BENELUX BV σε συνεργασία με τη Nederlandse Loterij, ολοκλήρωσαν την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Λοταρίας με το λανσάρισμα του LotosX, του καινοτόμου κεντρικού συστήματος της INTRALOT, καθώς και την εγκατάσταση 4.300 τερματικών τύπου Photon κι ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου για τις οθόνες των σημείων πώλησης, ενισχύοντας τα λοταριακά προϊόντα και το αθλητικό στοίχημα του δικτυού λιανικής της Nederlandse Loterij.

Διαβάστε επίσης

Intralot: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών και αλλαγή έδρας

Πηγή: mononews.gr

Array