Παρασκευή
19.07.2024

Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων 2020

Σε λειτουργία τίθεται η υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Μέσω της υπηρεσίας, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Εξαιρέσεις:

  • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:

α) Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

β) Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Πηγή: powergame.gr

Array