Σάββατο
02.12.2023

Σε διαβούλευση το νέο φορολογικό: Τι αλλαγές σχεδιάζονται

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι διατάξεις που ανατρέπουν το φορολογικό καθεστώς για 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές και μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, εντός της εβδομάδας.

Η ανάρτηση του νομοσχεδίου θα δώσει την πρώτη εικόνα για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά όχι την οριστική. Καθώς μετά τη δημόσια διαβούλευση και τις προτάσεις των φορέων και επαγγελματιών, αναμένονται μικρές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του νέου συστήματος.

Πάντως, το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης με ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα 10.9020 ευρώ έχει προκαλέσει την μήνιν των επαγγελματιών, οι οποίοι συλλήβδην ζητούν την απόσυρσή του, απόψεις τις οποίες δεν συμμερίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι προς το παρόν ουδείς κλάδος έχει καταθέσει αντιπρόταση.

Πάντως, από το οικονομικό επιτελείο εξετάζονται μικρές αλλαγές, οι οποίες θα παρουσιαστούν μετά το τέλος τη δημόσιας διαβούλευσης. Ειδικότερα, εξετάζεται:

  1. Η διεύρυνση των περιπτώσεων για τις οποίες το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο, εφόσον μπορεί να αποδείξει με βάση πραγματικά στοιχεία ότι τα κέρδη του ήταν λιγότερα. Ωστόσο, οι λόγοι που αναγνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών είναι περιορισμένοι και συγκεκριμένοι, καθώς σε αυτούς εντάσσει τους υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, τη νοσηλεία, τα πλήγματα από θεομηνίες κ.λπ.

  1. Η αντιμετώπιση περιπτώσεων επαγγελματιών άνω των 65 ετών ή επαγγελματιών που βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. 
  2. Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου εισοδήματος να λαμβάνονται υπόψη εκτός από τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις) και εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα.
  3. Οι συντελεστές προσαύξησης του ελάχιστου εισοδήματος με βάση τα χρόνια δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο.

Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών:

  • Το ελάχιστο αποδεκτό όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο που έχει συμπληρώσει 6 έτη άσκησης του επαγγέλματός του δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.920 ευρώ. Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 6 και μέχρι 9 έτη, το ελάχιστο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 10% και ανέρχεται σε 12.012 ευρώ.  Για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 9 και μέχρι 12 έτη, η ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20% και διαμορφώνεται στις 13.104 ευρώ και για όσους ασκούν το επάγγελμα για περισσότερα από 12 έτη το ελάχιστο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30% και θα διαμορφώνεται στις 14.196 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος έχει υπαλλήλους, η ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται α) κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τις 15.000 ευρώ, β) κατά 35% έως 100%, όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολουμένου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Το ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορεί να φθάσει το ελάχιστο εισόδημα είναι 50.000 ευρώ.

Εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα όσοι αμείβονται με «μπλοκάκι» και οι αγρότες. Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί και για φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από 3 ή περισσότερα ακίνητα τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Πηγή: powergame.gr