Ρεκόρ εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων – Το ύψος των προστίμων

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 83.068 εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, οι υποβληθείσες δηλώσεις ανέρχονται σε 6.483.041 που αποτελεί ρεκόρ για την εφορία, έναντι 6.399.973 που είχαν υποβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας (30 Αυγούστου). Όσοι εξ αυτών υπέβαλαν δήλωση εντός του Νοεμβρίου θα αναγκαστούν να πληρώσουν (εφόσον προκύπτει φόρος) το ποσό που προβλέπει το εκκαθαριστικό σημείωμα σε τέσσερις δόσεις. Παράλληλα, καλούνται να πληρώσουν σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού και πέρα από τις προσαυξήσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούν, πρόστιμα από 100, έως 500 ευρώ, ανάλογα με το εάν είναι ή όχι επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα επιβάλλονται πρόστιμα:

 • 100 ευρώ για φορολογούμενους που δεν είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες
 • 250 ευρώ για φορολογούμενος που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο

 1. Στις περιπτώσεις που οι εργοδότες καθυστερήσουν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών και ο υπόχρεος υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους στο οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
 2. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση που το ποσό του έξτρα φόρου που βεβαιώνεται με τη διορθωτική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ωστόσο, για να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος.
 3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
 4. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ.
 5. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως τόκων κ.λπ.).
 6. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος που αφορά τη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.
 7. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος με την οποία συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, π.χ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.
 8. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.
 9. Τέλος, χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ, εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις φορολογικών ετών 2015 και εφεξής, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100 ευρώ όταν η αρχική δήλωση είναι:

 • χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.
 • χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
 • μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
 • πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.
 • μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

Πηγή: powergame.gr