Κυριακή
21.07.2024

Regulatory Sandbox: Σε λειτουργία η… αμμοδόχος της ΤτΕ – Τι είναι και ποιες εταιρείες αφορά

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου για να συμμετάσχουν στο καινοτόμο project της ΤτΕ – Ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ποια τα στάδια της διαδικασίας – Γ. Στουρνάρας: Κόμβος χρηματοοικονομικής καινοτομίας η ΤτΕ

Τα αιτήματα παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αλλά και εταιρειών πληροφορικής που θα συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα, δέχεται πλέον το Regulatory Sandbox της εποπτικής αρχής.

Για «ορόσημο» έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ.Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι η ΤτΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην καινοτομία, καθώς μεταξύ άλλων εκτιμά ότι το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, κατ’ εξοχήν ψηφιακή, στην οποία η γνώση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία θα αποτελέσουν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευημερίας.

«Όταν λέμε Sandbox στην κυριολεξία εννοούμε έναν προστατευμένο χώρο με άμμο, στον οποίο παίζουν τα παιδιά και μαθαίνουν χωρίς να κινδυνεύουν και τα παρακολουθούν οι γονείς τους από μακριά. Το Regulatory Sandbox της ΤτΕ είναι ένα προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον, στο οποίο σε αυτή του την μορφή εποπτευόμενες από την τράπεζα εταιρείες θα υποβάλλουν αιτήματα, για να μπορούν να ‘τρέχουν’ δοκιμές, σε σχέση με καινοτόμα χρηματοοικονομικά προιόντα», εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ και σύμβουλος της διοίκησης της ΤτΕ, κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου, στο virtual event για την παρουσίαση του επίμαχου μηχανισμού.

Σύμφωνα με την ίδια, η EBRD είχε την ιδέα η ΤτΕ να υποβάλλει ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να λάβει χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημιουργία του δεύτερου τρόπου βοήθειας της καινοτομίας που είναι η υλοποίηση ενός Regulatory Sandbox. «Αυτό και πράξαμε τον 7ο μήνα του 2019 και πλέον είναι ανοιχτό για να δέχεται αιτήματα», κατέληξε η κυρία Καμπουρίδου.

Στους τρεις βασικούς στόχους που τίθενται από την λειτουργία του Sandbox εστίασε από την πλευρά του, ο κ. Αλέξανδρος Καλιοντζόγλου από το Τμήμα Μακροπροληπτικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ. Αυτοί είναι:

Α) Η διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας: Το προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον θα προσφέρει έναν ελεγχόμενο κανονιστικό χώρο, μέσα από τον οποίο θα διατεθούν στην τοπική αγορά καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες/προϊόντα, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Β) Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου: Το προστατευμένο κανονιστικό περιβάλλον θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και την ενημέρωση ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σε καινοτόμες προτάσεις εντός της ελληνικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Γ) Η άντληση και προώθηση της γνώσης: Μέσα από τη συνεργασία της με τους συμμετέχοντες η ΤτΕ θα έχει την ευκαιρία να αντλήσει γνώσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες και να επικαιροποιήσει ανάλογα την κανονιστική και εποπτική της προσέγγιση.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση

Όσον αφορά στο ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Regulatory Sandbox της ΤτΕ, την απάντηση έδωσε η σύμβουλος στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, κυρία Σταυρούλα – Βάλια Μπάμπη.

Είναι ανοικτό στους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν ήδη λάβει τη σχετική άδεια από την ΤτΕ και επιθυμούν να εφαρμόσουν καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΤτΕ. Μη αδειοδοτημένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών πληροφορικής (technology firims), θα πρέπει να λάβουν πρώτα την κατάλληλη άδεια ή να συμπράξουν με αδειοδοτημένο ίδρυμα, προκειμένου να εισέλθουν από κοινού στο προστατευμένο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση τα εποπτικά ζητήματα θα απευθύνονται στο αδειοδοτημένο ίδρυμα.

Επιπλέον, προκειμένου να είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον, η πρότασή του υποψηφίου θα πρέπει να αφορά σε υπηρεσία/προϊόν που είναι πραγματικά καινοτόμα ή σημαντικά διαφορετική από όσες διατίθενται στην ελληνική αγορά, να προσφέρει σαφή και αναγνωρίσιμα οφέλη στους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να είναι έτοιμη για δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Τέλος, ο αιτών θα πρέπει να προτίθεται να αναπτύξει την προτεινόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία/προϊόν στην Ελλάδα.

Τα στάδια

1) Η αίτηση: Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προστατευμένο περιβάλλον θα πρέπει να εξετάσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κατόπιν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες είναι τα εξής:

• Η προτεινόμενη λύση υπόκειται σε εποπτεία από την ΤτΕ

• Πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία/προϊόν

• Οφέλη για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

• Η υπηρεσία/ προϊόν είναι έτοιμη προς δοκιμή

• Ο πάροχος σκοπεύει να εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά.

2) Προετοιμασία δοκιμής: Μετά την αποδοχή της πρότασης για δοκιμή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά με την ΤτΕ για να αποφασίσουν τις παραμέτρους της δοκιμής και τα όρια του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου και σχεδίων εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν με την ΤτΕ πιθανούς όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη δοκιμή.

3) Δοκιμή: Οι συμμετέχοντες στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον μπορούν να προχωρήσουν στο στάδιο της δοκιμής και να προσφέρουν τη λύση τους σε πραγματικές συνθήκες για περίοδο έως 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης για έως 6 ακόμη μήνες κατόπιν γραπτού αιτήματος). Η ΤτΕ θα παρέχει στον κάθε συμμετέχοντα εξατομικευμένη καθοδήγηση προκειμένου να διευκολύνει την πορεία και να αποσαφηνίσει τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται από τους συμμετέχοντες να συνεργάζονται με την αρχή, ενώ η αρχή ασκεί τις τυπικές εποπτικές της εξουσίες, παρακολουθεί και επιβλέπει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που συμφωνήθηκαν κατά το στάδιο της προετοιμασίας καθώς και προς τις απαιτήσεις που θέτουν οι νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τη χρηματοπιστωτική αγορά. Ταυτόχρονα αναμένεται από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις προόδου.

4) Ολοκλήρωση δοκιμής/έξοδος: Μετά την έξοδο από το προστατευμένο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τελική αναφορά στην οποία θα συνοψίζονται τα συμπεράσματα, η απόδοση της πρότασης έναντι των στόχων της δοκιμής όπως είχαν προσδιοριστεί στο στάδιο της Προετοιμασίας και τα επόμενα βήματα. Ο συμμετέχων μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας σε ευρύτερη κλίμακα ή να τερματίσει την παροχή της.

Γ. Στουρνάρας: «Αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα η ενσωμάτωση τεχνολογικής καινοτομίας»

«Όσον αφορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενσωμάτωση τεχνολογικής καινοτομίας αποτελεί πλέον μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο και τη χρήση νέων τεχνολογιών σε πλήθος επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων». Αυτό τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης Στουρνάρας, στην εναρκτήρια ομιλία του για το Regulatory Sandbox, σημειώνοντας πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο από την πλευρά των εδραιωμένων, όσο και των νεοφυών επιχειρήσεων, ακολουθεί μία πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού που τα τελευταία χρόνια έχει επιταχυνθεί.

«Η πανδημία έχει συμβάλλει σε αυτή την επιτάχυνση, ειδικά σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ανέπαφες συναλλαγές με χρήση καρτών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών και οι εν γένει ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων που σύντομα θα μπορούν να γίνονται άμεσα και στην Ελλάδα με τη διασύνδεσή μας στην υποδομή TIPS του Ευρωσυστήματος. Οι επιχειρήσεις μετασχηματίζουν, τόσο τις εσωτερικές υποδομές και διεργασίες τους, όσο και τις μεθόδους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Η τάση για μετασχηματισμό ενισχύεται από την αυξανόμενη ζήτηση για εύκολή και γρήγορη πρόσβαση σε ψηφιακές εφαρμογές κάθε είδους. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον την δυνατότητα να εμπλουτίζουν και να εξελίσσουν τις υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας ποικίλες πηγές και τεχνικές επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμες ή δεν ήταν δυνατόν να υποστηριχθούν τεχνικά. Η διαδικασία μετασχηματισμού έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και προιόντων, πολλές φορές ξεπερνώντας τα στενά γεωγραφικά όρια. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις σε μικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά και να βρουν χρηματοδότηση εφόσον επιδείξουν καινοτόμες ιδέες και δράσεις».

Επίσης, όπως υπογράμμισε, το νέο οικοσύστημα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορεί να καταστεί φυτώριο συνεργασιών εδραιωμένων και νεοφυών επιχειρήσεων με οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Διαβάστε ακόμα

ΙΕΛΚΑ: Ανησυχία για αύξηση των τιμών στα τρόφιμα

Κνοτ (ΕΚΤ): Ταχύτερη του αναμενόμενου η ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Ευοίωνες οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργειών Ελλάδας-Γερμανίας στη ναυτιλία

Πηγή: newmoney.gr

Array