Παρασκευή
19.07.2024

ΡΑΕ για Δυτικό Διάδρομο: Τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες οι αποφάσεις – Σύσταση προς ΑΔΜΗΕ για άσκηση των καθηκόντων του

Σε ανακοίνωση προέβη η ΡΑΕ με αφορμή την αντιπαράθεση με τον ΑΔΜΗΕ ως αποτέλεσμα της επιβολής προστίμου για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου.

Όπως αναφέρει σχετικά:

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με την επιβολή προστίμου στον ΑΔΜΗΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Δυτικού Διαδρόμου, η ΡΑΕ ενημερώνει τους θεσμικούς φορείς, τους Συμμετέχοντες και τους καταναλωτές ως εξής:

1. Η Αρχή είναι προσηλωμένη στην άσκηση του εποπτικού της ρόλου και των κανονιστικών, ρυθμιστικών και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο που διέπει την ενέργεια αλλά και τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

2. Oι Αποφάσεις της ΡΑΕ λαμβάνονται κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης, είναι πλήρως τεκμηριωμένες και στέρεα αιτιολογημένες, όπως άλλωστε καταδεικνύεται και από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ.

3. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαδικασιών και διερευνήσεων που τελούν σε εξέλιξη, καθώς και η τήρηση στάσης αναμονής από τη ΡΑΕ λόγω του δικαιώματος υποβολής Αίτησης Αναθεώρησης, δεν επιτρέπει επί του παρόντος τη δημοσιοποίηση της Απόφασης και των θέσεων της Αρχής.

4. Ως γνωστόν, η Αρχή δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αντικείμενο της απόφασης ΡΑΕ αποτέλεσε η παραβίαση υποχρεώσεων που συναρτώνται με την ανάπτυξη του Συστήματος, για λόγους ευστάθειας του Συστήματος, ασφάλειας εφοδιασμού, άρσης κατάστασης συμφόρησης και στήριξης της διείσδυσης των ΑΠΕ.

5. Ο εξορθολογισμός του κόστους της Αγοράς Εξισορρόπησης, που επετεύχθη με την Απόφαση ΡΑΕ 54/2021, συνιστά το πρώτο μέτρο που έλαβε η Αρχή για την αποκατάσταση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και του ανταγωνισμού. Προφανώς, η ρυθμιστική παρέμβαση δεν εξαντλείται στη λήψη της σχετικής Απόφασης. Στόχος της ΡΑΕ είναι η αντιμετώπιση των αιτιών (αλλά και των υπαιτίων) και η θεραπεία των ανεπαρκειών των αγορών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι θεσμικοί φορείς, ιδίως όσοι ασκούν μονοπωλιακές δραστηριότητες εγγυημένης κερδοφορίας, την οποία διασφαλίζει η ΡΑΕ δια των Αποφάσεών της για το Έσοδο, καλούνται να επικεντρωθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το κείμενο πλαίσιο. 

Πηγή: metalignitiki.gr

Array