Πέμπτη
18.04.2024

ΡΑΕ: Χωρίς εποπτεία και σε τέλμα θα βρεθεί η αγορά της ενέργειας- Ετοιμάζει καταγγελία στην Κομισιόν

“Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κλάδος της ενέργειας θα περιέλθει στο απόλυτο τέλμα, θα μείνει χωρίς εποπτεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον”, αναφέρουν οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ, ανεβάζοντας τους τόνους  της αντιπαράθεσης  με το Υπουργείο Ενέργειας, για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που προβλέπει τη μετατροπή της σε ΡΑΑΕΥ, δηλαδή Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η Ρυθμιστική Αρχή χωρίς   την απαιτούμενη αύξηση προσωπικού δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει  στα παλιά και νέα καθήκοντα που της ανατίθενται, σημειώνουν. Με τις απόψεις των εργαζομένων στη ΡΑΕ, κατά πληροφορίες, συντάσσεται και ο Πρόεδρός της, Αθανάσιος Δαγούμας.

Ο Σύλλογος των εργαζομένων της ΡΑΕ καταγγέλλει ότι με το νέο νόμο, έρχεται πλήρης αποδυνάμωση και αποσύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και πλήγμα στην ανεξαρτησία της.   Όπως σημειώνουν πρόκειται για το πρώτο νομοσχέδιο κατά την υπερ-εικοσαετή διαδρομή της ΡΑΕ που καταρτίσθηκε χωρίς καμία συνεργασία με την Αρχή και θα οδηγήσει σε τέλμα την αγορά ενέργειας, αφού θα λειτουργεί χωρίς εποπτεία.

Και τονίζουν, οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ, πόσο απαραίτητη είναι η εποπτεία στον τομέα της ενέργεας, αφού ο ενεργειακός τομέας είναι ένας τομέας που υπόκειται σε έντονη και βαθιά ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ τα ύδατα και τα απόβλητα, που θα απορροφήσουν σημαντικούς πόρους της Αρχής, παρά την προφανή σημασία τους, έχουν κυρίως εθνικό χαρακτήρα και δεν προκαλούν διασυνοριακές επιπτώσεις. Το βασικό περίγραμμα του ενεργειακού τομέα και ο ρόλος της ΡΑΕ σε αυτόν, όπως αναφέτουν, έχει τα θεμέλιά του στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πρόθεση των εργαζομένων είναι να προχωρήσουν σε στάση εργασίας με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε να παραστούν σε συγκέντρωση στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του νόμου (την επόμενη Τρίτη) .

Καταγγελία στην Κομισιόν

Επίσης τονίζουν, ότι εφόσον δεν υπάρξουν προβλέψεις για την ενίσχυση της ΡΑΕ και του προσωπικού της και ο τελικός νόμος θίγει την ανεξαρτησία του ρυθμιστή της ενέργειας, θα προχωρήσουν σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και της Οδηγίας 2009/72 δεδομένου ότι το άρθρο 57 «Διορισμός και ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών» προβλέπει:

«[…] 4. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με αμεροληψία και διαφάνεια. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας και της σχετικής νομοθεσίας, η ρυθμιστική αρχή:

α) είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα,

β) διασφαλίζει ότι το προσωπικό τους και όλα τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή της: i) ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αγοραίο συμφέρον· και ii) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων. Με την απαίτηση αυτή δεν θίγεται η, κατά περίπτωση, στενή συνεργασία με άλλες συναφείς εθνικές αρχές ούτε οι γενικοί πολιτικοί προσανατολισμοί που εκδίδει η κυβέρνηση και οι οποίοι δεν συνδέονται με τα κατά το άρθρο 59 καθήκοντα και αρμοδιότητες της ρυθμιστικής αρχής.

Ναι στην επέκταση της ΡΑΕ αλλά με το σωστό τρόπο

Διευκρινίζουν ότι δεν αντιτίθεται στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή ανήκει στην Κυβέρνηση. Αντιδρούν όμως επειδή αυτή η επέκταση γίνεται άναρχα, χωρίς καμία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της λειτουργίας των νέων κλάδων και με σοβαρούς κινδύνους για την απώλεια κάθε αποτελεσματικότητας για τον ήδη κλυδωνιζόμενο κλάδο της ενέργειας. Η λογική προσέγγιση θα ήταν πρώτα να ενισχυθούν τα θεμέλια μίας Αρχής και μετά να προστεθούν νέα βάρη, σημειώνουν και η επέκταση να γίνει με τον σωστό τρόπο, με επάρκεια πόρων και αξιοπρεπείς αμοιβές.

“Στο σχέδιο νόμου δεν υφίσταται καμία πρόνοια για την ενίσχυση της νέας Αρχής, με στελέχη που θα προσληφθούν βάσει κατάλληλου πλαισίου καθώς και τη διαμόρφωση αξιοπρεπών αποδοχών ώστε να αποτραπούν οι αθρόες αποχωρήσεις προσωπικού. Η Πολιτεία φαίνεται να θεωρεί ότι η προσθήκη έξι θέσεων μετακλητών υπαλλήλων επαρκεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους νέους κλάδους υδάτων και αποβλήτων. Επομένως, δια της σιγής του νομοθέτη, είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι η ήδη δραματικά υποστελεχωμένη Γραμματεία της ΡΑΕ, η οποία έχει προσληφθεί για την υποστήριξη του κλάδου της ενέργειας, θα αναλάβει χωρίς να ερωτηθεί διαφορετικά καθήκοντα, για την υποστήριξη των υδάτων και των αποβλήτων.

Είναι βέβαια σαφές ότι αν δεν ενισχυθεί το Προσωπικό μας δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όχι στις νέες, διευρυμένες αρμοδιότητες αλλά ούτε καν στις υφιστάμενες αρμοδιότητες. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κλάδος της ενέργειας θα περιέλθει στο απόλυτο τέλμα. Ο τομέας της ενέργειας θα μείνει χωρίς εποπτεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον. Ήδη ασθμαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ανταποκρινόμαστε στο έργο μας, με τον τρόπο που θα θέλαμε και με τον τρόπο που χρειάζονται οι καταναλωτές και η αγορά, παρά το ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ωστόσο, μετά την ανάθεση των νέων αρμοδιοτήτων, η κατάσταση θα αλλάξει άρδην και η ζημία θα είναι ανεπανόρθωτη για τη νέα Αρχή, τον κλάδο της ενέργειας, τους κλάδους των υδάτων και των αποβλήτων, την αγορά, τους καταναλωτές, την εθνική οικονομία. Νίπτουμε τας χείρας μας!”, σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο Ενέργειας τους αγνοεί

Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων της ΡΑΕ, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Οκτώβριο του 2021, έχει ζητήσει να δει κατ’ επανάληψη τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  χωρίς ανταπόκριση.

Όταν τους κοινοποιήθηκε το σχέδιο νόμου για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, ζήτησαν  εκ νέου να μιλήσουν με τον Υπουργό χωρίς ανταπόκριση επίσης

Αυτό το νομοσχέδιο είναι το πλέον κρίσιμο στην ιστορική πορεία της ΡΑΕ, αναφέρουν και οι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, και ερμηνεύουν  τη μη-συμμετοχή τους κατά την επεξεργασία του, τη μη-λήψη υπόψη των παρατηρήσεων τους και την παράλειψη επί τόσα χρόνια της ικανοποίησης έστω στο ελάχιστο των αιτημάτων τους για προσλήψεις και ελκυστικότερο πλαίσιο αποδοχών ως τιμωρητικά γεγονότα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΡΑΕ φυλλορροεί

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι ο όγκος εργασίας της Αρχής βαίνει διαρκώς αυξανόμενος ενώ το προσωπικό συρρικνώνεται. Κατά την τελευταία 20-ετία, οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στην ΡΑΕ (Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ, Ασφάλεια Εφοδιασμού κλπ.), η πολυπλοκότητα των θεμάτων και οι τομείς που χρήζουν συνεχούς εποπτείας έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Όμως η ΡΑΕ είναι σημαντικά υποστελεχωμένη.

Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες της (ν. 4001/2011), το οργανόγραμμα προβλέπει 211 θέσεις εργασίας (120 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ), 17 Έμμισθοι Δικηγόροι και 74 Διοικητικό Προσωπικό).

Σήμερα, το ενεργό τακτικό προσωπικό αντιστοιχεί στο 22% (46/211) των προβλεπομένων από το οργανόγραμμα θέσεων.

Οι ΕΕΠ που απασχολούνται με τη βασική αποστολή της ΡΑΕ (Ρύθμιση, Εποπτεία, Προστασία Καταναλωτών) είναι μόνο το 19% των προβλεπομένων (23/120).

Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις ήταν το 2013 (14 ΕΕΠ), βάσει διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2008.

Την ίδια περίοδο, οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές αρχές αυξάνουν το προσωπικό τους με ρυθμό από 2-5% ετησίως.

Η διαρροή του προσωπικού οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία του όγκου, της δυσχέρειας και της ειδικής ευθύνης της εργασίας σε σχέση με τις απολαβές. Το μόνιμο προσωπικό αποχωρεί για θέσεις κυρίως στην αγορά και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με διπλάσιες και τριπλάσιες αποδοχές συν πρόσθετες παροχές… Το μισθολογικό δυσχεραίνει την επιστροφή τους ή την προσέλκυση νέου ανθρωπίνου δυναμικού που θα δεσμευτεί στην παραμονή του στην υπηρεσία.

 Δεκέμβριος 2022 Οργανόγραμμα Καλυφθείσες θέσεις Ενεργοί
Τακτικό προσωπικό 211  65 4
Ειδικοί Επιστήμονες 120 35 23
Έμμισθοι Δικηγόροι 17 7 6
Διοικητικό προσωπικό 69 23 17
Τεχνικό προσωπικό 5
Έκτακτο προσωπικό 58
Σύνολο 211 65 104

Ειδικά για το 2021, ενδεικτικά για το μέγεθος του έργου της Αρχής:

 • Από την Ολομέλεια της Αρχής εκδόθηκαν:
 • 003 Αποφάσεις, εκ των οποίων
  • 117 Ρυθμιστικές
  • 25 Κυρωτικές
  • 16 Αποφάσεις επί Καταγγελιών
  • 394 Αδειοδοτικές
  • 451 Διοικητικές
 • 12 Γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Από τον Πρόεδρο της Αρχής εκδόθηκαν:
 • 586 Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ & 1.169 Τροποποιήσεις Βεβαιώσεων
 • Η Αρχή έλαβε 22.892 εισερχόμενες και απέστειλε 6.206 επιστολές, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της.
 • Η Νομική Υπηρεσία, με την υποστήριξη των τεχνικών διευθύνσεων, παρέστη σε 144 δικαστήρια.
 • Η Αρχή πραγματοποίησε 57 δημόσιες διαβουλεύσεις επί ρυθμιστικών θεμάτων
 • Η Αρχή επιλήφθηκε άνω των 6.000 αναφορών από καταναλωτές

Τροπολογία για 7 Ανεξάρτητες Αρχές

Σχετικά με το σχέδιο διαφαινόμενης τροπολογίας για 7 Ανεξάρτητες Αρχές που περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για θεσμικά και μισθολογικά θέματα, οι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, σχολιάζουν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 3- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το άρθρο προσπαθεί να λύσει το θέμα της υποστελέχωσης των αρχών κατά τρόπο άδικο και τιμωρητικό. Η ανάσχεση φυγής  του προσωπικού από τις ΑΑ δεν λύνεται με κατάργηση της κινητικότητας (όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο)  με περιορισμούς και πλαφόν αλλά αντίθετα με αμοιβές που αναγνωρίζουν στην πράξη το σημαντικό παραγόμενο έργο και ενισχύουν την προσέλκυση νέου αίματος σε αυτές.

Ζητάμε να ισχύει η κινητικότητα όπως σε όλο το Δημόσιο και την απόσυρση του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ

Το άρθρο με την παροχή μπόνους αναιρεί και διαιρεί τη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη του έργου των Αρχών. Η εκπλήρωση των στόχων της κάθε Αρχής είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών τμημάτων και δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζει τους εργαζόμενους, όπως συμβαίνει στην πράξη, σε αρεστούς και μη. Αντίθετα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά μια ειδικής πρόσθετης αμοιβής που θα ενισχύει ουσιαστικά και θα καλύπτει τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτων των εργαζομένων.

Ζητάμε την ειδική πρόσθετη αμοιβή για όλο το προσωπικό  και όποιο σύστημα μπόνους να λειτουργεί συμπληρωματικά.

Υπερωρίες εκτός ωραρίου Σάββατα-Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικές αλλά μόνο κατ’ επιλογή όσων το επιθυμούν.

Πηγή: mononews.gr

Array