Δευτέρα
27.05.2024

Ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρόοδος, προκλήσεις και μελλοντικές ευκαιρίες

Η κρίση COVID-19 προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των προσπαθειών των επιχειρήσεων της ΕΕ για ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, με τίτλο Digitalisation in Europe 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey (Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη 2022-2023: Στοιχεία από την έρευνα της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις), το 2022 περισσότερες από τις μισές (53%) επιχειρήσεις της ΕΕ είχαν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ψηφιακής τους παρουσίας, όπως η προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ΕΕ έχει επίσης μειώσει το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Το 2022, 69% των επιχειρήσεων στην ΕΕ εφάρμοσαν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως προηγμένη ρομποτική, αναλυτική μεγάλων δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με 71% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Το χάσμα μειώνεται σταθερά κατά την τελευταία τετραετία.

Μολονότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ έχουν κάνει σημαντικά άλματα, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, σημείωσαν γενικά, ως απάντηση στην πανδημία, μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα της ψηφιοποίησης, κυρίως λόγω των χαμηλότερων ψηφιακών επενδύσεων από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις 30% των πολύ μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ έδωσαν προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση, σε σύγκριση με 62% των μεγάλων επιχειρήσεων. 

«Προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιακή μετάβαση και να αξιοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη της, η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από την υιοθέτηση της τεχνολογίας και να εξετάσει τις ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις. Η ενδυνάμωση των εργαζομένων με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους θα είναι αποφασιστική για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την καινοτομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με τη σειρά του θα καταστήσει τις εταιρείες και τις περιφέρειες περισσότερο ανταγωνιστικές και ανθεκτικές», δήλωσε η Debora Revoltella, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Οικονομικών Αναλύσεων και Μελετών της ΕΤΕπ.

«Οι ψηφιακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα, η διαθεσιμότητα ειδικευμένων εργαζομένων και τα καινοτόμα περιβάλλοντα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ψηφιοποίησης. Οι περιφέρειες με καλύτερες ψηφιακές υποδομές καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις επί των ψηφιακών επενδύσεων και μεγαλύτερη παρουσία ψηφιακών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την ολιστική αποδοχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορεί να οικοδομήσει ένα μέλλον ευημερίας και βιωσιμότητας», δήλωσε ο Ricardo Mourinho, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Για μια σύνοψη της έκθεσης, κάντε κλικ εδώ. Για να συμβουλευθείτε τα δεδομένα της έρευνας της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις για κάθε χώρα της ΕΕ, κάντε κλικ εδώ.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στις ψηφιακές υποδομές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, καθώς 14% των επιχειρήσεων θεωρούν την περιορισμένη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές σοβαρό εμπόδιο για τις επενδύσεις.

Επιπλέον, οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για ψηφιοποίηση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες. Οι περιφέρειες στις οποίες οι εργαζόμενοι διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες άνω του μέσου όρου τείνουν να εφαρμόζουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, και οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιφέρειες επένδυσαν περισσότερο στην ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Είναι επομένως σημαντικό οι περιφέρειες να βελτιώσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την παροχή ευκαιριών διαδικτυακής μάθησης ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα.

Οι προσπάθειες ψηφιοποίησης επηρεάζονται επίσης από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα καινοτόμα ψηφιακά περιβάλλοντα είχαν περισσότερες πιθανότητες να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση ως απάντηση στην πανδημία. 

Το εμπόριο διαδραματίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην ψηφιοποίηση, καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο υιοθετούν συχνότερα προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις διαταραχές του εμπορίου, τις οποίες αντιμετωπίζουν με πιο προορατικό τρόπο. Επιπλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η έξυπνη αστική κινητικότητα, η γεωργία ακριβείας και οι βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών και διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Οι ψηφιακά προηγμένες επιχειρήσεις τείνουν επίσης περισσότερο να επενδύουν σε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: 57% αυτών των επιχειρήσεων έχουν ήδη επενδύσει σε τέτοια μέτρα σε σύγκριση με 43% των μη ψηφιακών επιχειρήσεων. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιοποίηση για τη στήριξη της στροφής προς μία πιο βιώσιμη οικονομία.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: «Με καμία κυβέρνηση» παροχές πάνω από 2,5 δισ. το 2024

Ο «Παπαγλυκούλης» του ΣΥΡΙΖΑ, το χαλινάρι του Μαξίμου, η INTRAKAT στην πληροφορική, τα μπλεξίματα στον Κυπριώτη και το καζίνο του Ρίου

Younique.gr: Συμμαχίες – έκπληξη για την πρώτη online πλατφόρμα outlet ένδυσης-υπόδησης στην Ελλάδα (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: newmoney.gr

Array