Τετάρτη
17.08.2022

Πρώτο Ένσημο: Οι κλάδοι που επενδύουν σε νέους εργαζόμενους έως 29 ετών

Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανία τροφίμων, ο τομέας της εστίασης, οι κατασκευές κτηρίων συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών και μηχανικών δραστηριοτήτων, αλλά και οι νομικές και οι λογιστικές υπηρεσίες πρωτοστατούν στην πρόσληψη 769 νέων 18-29 ετών κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το mononews.gr, μέσω του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» έχουν πραγματοποιηθεί 224 προσλήψεις και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για 150.000 θέσεις απασχόλησης έχουν γίνει 545 επιπλέον προσλήψεις πλήρους απασχόλησης.

Ο μισθός των νέων 18-29 ετών που θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα θα ανέρχεται σε 670 ευρώ λόγω της επιπλέον επιδότησης που δίνεται από το κράτος για τους πρώτους έξι μήνες της πρόσληψης τους. Συνολικά η ενίσχυση μέσω του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο»  ανέρχεται σε 1.200 ευρώ για εργοδότη και εργαζόμενο για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Στους νέους χωρίς ένσημα που προσλαμβάνονται καταβάλλεται επίδομα 600 ευρώ (προπληρωμένος χρόνος εργασίας) για έξι μήνες, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αντίστοιχη επιδότηση 600 ευρώ για κάθε πρόσληψη λαμβάνει και η επιχείρηση για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ, τα οποία θα επιμεριστούν σε 28 εκατ. ευρώ για το 2022 και 14 εκατ. ευρώ για το 2023.

Πέρα όμως από τους νέους και το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο», με την έλευση του 2022 έχουν πραγματοποιηθεί και 4.823 νέες προσλήψεις με επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών μετά την επέκταση του προγράμματος των 100.000 θέσεων με επιπλέον 50.000 για το 2022 με το προβλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 186 εκατ. ευρώ. Με το πρόγραμμα αυτό επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) για 6 μήνες, μειώνοντας σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Από τις περίπου 5.600 προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί με την έλευση της νέας χρονιάς, η συντριπτική πλειοψηφία (2.260) αφορούν στην Αττική, και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 1.175, η Κρήτη με 647 και η Δυτική Ελλάδα με 291 προσλήψεις.

Μέσω του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» οι 224 θέσεις για νέους 18-29 ετών αφορούσαν κυρίως υπαλλήλους γραφείου (95 θέσεις εργασίας), πωλητές και συναφή επαγγέλματα (32), απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών (20), αλλά και αρχιτέκτονες- μηχανικούς (8).

Μέσω του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών οι 545 προσλήψεις για νέους 18- 29 ετών αφορούσαν κυρίως υπαλλήλους γραφείου (243), πωλητές και συναφή επαγγέλματα (54), απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών (39), ειδικευόμενους επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες (32), φυσικούς- μαθηματικούς (24) και τεχνολόγους βιολογίας (20).

Οι νέες 4.823 επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης μέσω της επέκτασης του προγράμματος των 100.000 θέσεων, αφορούν την  πρόσληψη 1508 υπαλλήλων γραφείου, 507 απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών, 475 πωλητών και συναφών επαγγελμάτων, 436 ανειδίκευτων εργατών ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών, 275 οδηγών μέσων μεταφοράς και χειριστών κινητού εξοπλισμού, 236 ειδικευόμενων επί των πωλήσεων, χρηματιστών, κτηματομεσιτών, 134 τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων και 110 μηχανικών, συντηρητών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι περισσότερες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τον κλάδο της εστίασης, βιομηχανία τροφίμων, νομικές και λογιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σχετικές με την υγεία, κατασκευές κτιρίων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, συνεργεία μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, αρχιτεκτονικά γραφεία, φροντιστήρια- εκπαίδευση, κατασκευή επίπλων, καταλύματα, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Ποιο μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα

Τα δυο προγράμματα και ο συνδυασμός τους παραμένουν ανοικτά μέχρι την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων.

Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ του ποσού, δηλαδή 300 ευρώ για τον εργοδότη και 300 για τον εργαζόμενο.

Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Δηλαδή ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει τον νέο και για μικρότερο διάστημα, π.χ. για 4 μήνες, λαμβάνοντας όμως μικρότερη επιδότηση. Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ») του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που θα επεκταθεί κατά 50.000 θέσεις το 2022, καθώς μια επιχείρηση -εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης

Πρώτο Ένσημο: Πώς ενεργοποιείται η πρόσληψη – Τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες

Υπ. Εργασίας: Όλες οι προθεσμίες υποβολή δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ

Πρώτο Ένσημο -Τα ποσά που θα δοθούν ανάλογα με τη σύμβαση των εργαζομένων

Πηγή: mononews.gr