Προσυμπληρωμένα τα μισθώματα ακινήτων στο έντυπο Ε1 και Ε2

Η βούληση της κυβέρνησης για αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις οδηγεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην επέκταση του μοντέλου των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα εμπλουτίζονται κάθε χρόνο και θα περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία των φορολογούμενων με στόχο η συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης να καταστεί υπόθεση μερικών λεπτών. Για το 2022, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει:

  • πρώτον, την προσυμπλήρωση του εισοδήματος των φορολογούμενων από την εκμίσθωση ακινήτων και
  • δεύτερον, την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα καταγράφουν στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου τα ποσά που εισέπραξαν οι εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων όπως συμβαίνει με τους μισθωτούς ή τους συνταξιούχους παρά μόνο μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ή της προσκόμισης των ανάλογων παραστατικών και εγγράφων.

Ήδη, η ΑΑΔΕ από το περυσινό έτος έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων στο taxisnet. Και αυτό διότι πολλές μισθώσεις δεν εμφανίζονταν στο taxisnet είτε επειδή ήταν παλιές, είτε επειδή είχαν λήξει και δεν επικαιροποιήθηκαν έκτοτε.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όταν συνάπτεται μια μισθωτική σχέση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να την καταχωρήσει στο taxisnet με αναλυτικά στοιχεία, το αργότερο το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που υπεγράφη το μισθωτήριο συμβόλαιο. Μέχρι και το 2013 η σχετική διαδικασία γινόταν χειρόγραφα με θεώρηση του μισθωτηρίου σε εφορία. Από το 2014 γίνεται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, δεν ήταν υποχρεωτική η ενημέρωση του taxisnet για τη σιωπηρή επέκταση των μισθώσεων ή τον τερματισμό τους για οποιονδήποτε λόγο (έξωση, αποχώρηση ενοικιαστή κλπ).

Το αποτέλεσμα είναι πολλές από τις μισθώσεις που ενώ είναι ενεργές δεν εμφανίζονταν στο taxisnet. Πλέον, τα στοιχεία υπάρχουν και θα προσυμπληρωθούν στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά και η πανδημική κρίση και οι αποζημιώσεις σε όσους υπέστησαν κούρεμα. Έπρεπε λοιπόν, να δηλώσουν τις ενεργές μισθώσεις υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική δήλωση στο myproperty.

Έτσι λοιπόν, η ΑΑΔΕ γνωρίζει ποιες μισθώσεις ακινήτων είναι ενεργές, τα στοιχεία των μισθωτών και ιδιοκτητών καθώς και τα μισθώματα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα προχωρήσει το 2022 (εισοδήματα 2021) στην προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή των εντύπων Ε1 και Ε2 με τα εισοδήματα από ενοίκια.

Σε επόμενη φάση και εντός του 2022, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Το μέτρο θα ξεκινήσει πιλοτικά για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις βέβαια, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τα στοιχεία εφόσον διαφωνούν, καθώς είναι ευθύνη τους η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα η Εφορία θα γνωρίζει επακριβώς τι πρέπει να εισπράξει από ΦΠΑ κάθε μήνα, ενώ περιορίζονται σημαντικά η φοροδιαφυγή και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τιμολογίων από πολλές επιχειρήσεις.

Πηγή: powergame.gr