Τετάρτη
06.07.2022

Premia Properties: Αλλαγή της επίσημης ονομασίας της

Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties

Σε αλλαγή της επίσημης ονομασίας της από PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ανακοίνωσε η PREMIA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 4η Μαΐου 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «PREMIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SOCIETE ANONYME» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων με την αριθ. 2624982ΑΠ/24-05-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 03/06/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 07/06/2022, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES»
Πηγή: mononews.gr