Σάββατο
20.07.2024

Πώς θα τελειώσει το Bull Market του Bitcoin

Μετά από έξι συνεχόμενους ανοδικούς μήνες, ήταν λογικό να περιμένουμε τον Απρίλη να κλείσει στα «κόκκινα». Εκτιμάται ότι η πτώση του Hash Rate σε συνδυασμό με τη μεγάλη μόχλευση στην αγορά παραγώγων υπέρ του long και τα περιστατικά με τα ανταλλακτήρια που κλείσανε στην Τουρκία, οδήγησαν στη διόρθωση

Ο ανοδικός κύκλος του Bitcoin ξεκίνησε στο τέλος του 2020, όταν διέσπασε τις 10.000 δολάρια. Πολλές ενδείξεις φανερώνουν πως βρίσκεται κοντά στη μέση, κάτι που σημαίνει πως πιθανόν να υπάρχουν αρκετοί μήνες ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Ωστόσο το τελικό στάδιο είναι το πιο σημαντικό, επειδή τότε είναι που συμβαίνουν οι υπερβολές


Εκεί θα χρειαστεί η μελέτη των δεδομένων, προκειμένου να επανασχεδιαστεί ένα πλάνο δράσης.

Πηγή: euro2day.gr

Array