Κυριακή
22.05.2022

Πώς θα γίνει η αναδρομική επιδότηση ρεύματος φοιτητών

Αναδρομική επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος – από την 1η Ιανουαρίου- φοιτητών που ζουν σε σπίτια έναντι ενοικίου έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση με την ΑΑΔΕ να ενσωματώνει τους ειδικούς κωδικούς για την καταγραφή των αριθμών παροχής ρεύματος στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1. Έτσι, οι γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εσωτερικό και νοικιάζουν σπίτι φαίνεται πως είναι από τους πρώτους που θα κάνουν φέτος την φορολογική τους δήλωση.

Οι επιδοτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους φοιτητές θα μπορούν να καταβληθούν αναδρομικά από τον Ιανουάριο με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ωστόσο θα πρέπει να έχει επισυναφθεί μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο να έχει αναρτηθεί στο Taxisnet.

Όσοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, για να πάρουν την επιδότηση θα πρέπει να είναι προσεκτικοί την ώρα που συμπληρώνουν τους πίνακες σχετικά με τη δήλωση ενοικίων, καθώς καλούνται να δηλώσουν και τον αριθμό παροχής του ιδιοκτήτη της μισθωμένης κατοικίας του φοιτητή πέρα από το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ και το μισθωτήριο συμβόλαιο.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην ένδειξη «Ενοίκια», που πληρώθηκαν «για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό» του Πίνακα 6 «Πρόσθετα Ποσά Εισοδήματος και Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία» έχουν προστεθεί, καθώς στο οι κωδικοί 088, 089, 090 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» προστέθηκαν στο νέο Ε1.

Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης και στη νέα στήλη του πίνακα της περ. 12 με τίτλο «Αριθμός παροχής ρεύματος», συμπληρώνεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Οι νέοι κωδικοί 818, 820 και 822 συμπληρώνονται σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη μίσθωση έχει συμβληθεί ο/η σύζυγος ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο». Αυτό αναφέρεται στην εγκύκλιο του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή.

Πηγή: powergame.gr