Τετάρτη
01.02.2023

Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση

Στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου θα πρέπει να προχωρήσουν χιλιάδες νέοι, καθώς φέτος θα πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Όσοι έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας το 2022 και έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση. Για παράδειγμα, ένας νέος είναι υπόχρεος σε φορολογική δήλωση ακόμα και εάν έχει τραπεζικό λογαριασμό και στο όνομά του έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων ακόμη και λίγων ευρώ.

Επίσης, όσοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση, εφόσον:

 • Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους, αλλά διαμένουν σε κτίσμα στο οποίο κατέχουν έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο τους.
 • Έχουν στο όνομά τους οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).
 • Απέκτησαν εντός του 2022 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)
 • Ίδρυσαν εντός του 2022 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά τους.
 • Προχώρησαν εντός του 2022 σε έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.

Αντίθετα, εξαιρούνται οι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2022 και δεν είχαν καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Πώς μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ

Μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να εκδώσουν τον ΑΦΜ, ο οποίος είναι απαραίτητος στις περισσότερες συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πολίτες. Μάλιστα, όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση, κυρίως οι νέοι άνω των 18 χρόνων, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην ηλεκτρονική έκδοση του ΑΦΜ μέσω του myaadelive.gov.gr, και φυσικά όσοι είναι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση και δεν έχουν ΑΦΜ.  Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

 • Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr).
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρισης.
 • Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ.
 • Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου -μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης- λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο.

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ο φορολογούμενους αποκτά τους κωδικούς του taxisnet προκειμένου να υποβάλλει όλες τις δηλώσεις του ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορεί πλέον να αποκτήσει ΑΦΜ και κλειδάριθμο και να ξεκινήσει να συναλλάσσεται με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες της.

Θα χρειαστείτε:

 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail),
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου,
 • τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας,
 • τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ.

Πηγή: powergame.gr