Πέμπτη
08.12.2022

Πλαίσιο ανοιχτής χρηματοδότησης: Πώς θα επωφεληθούν οι καταναλωτές και ο ασφαλιστικός κλάδος

Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θεσπίσει ένα ανοικτό δημοσιονομικό πλαίσιο έως το 2024 στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα.

Στόχος του είναι η προώθηση «διανομή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ και όχι μόνο».

Με αφορμή αυτό η Insurance Europe δημοσίευσε ένα έγγραφο στο οποίο παρουσιάζει συνοπτικά την άποψη του ασφαλιστικού κλάδου σχετικά τη δημιουργία πλαισίου ανοιχτής χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρει η Insurance Europe, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανοιχτής χρηματοδότησης έως το 2024 ως μέρος της στρατηγικής της για την ψηφιακή χρηματοδότηση.

Στόχος του είναι να προωθήσει την «διανομή δεδομένων από επιχείρηση σε επιχείρηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ και όχι μόνο».

Η ανοιχτή χρηματοδότηση, εάν σχεδιαστεί με το σωστό πλαίσιο, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και στους ίδιους τους ασφαλιστές και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας το πλαίσιο που θα προτείνει η Κομισιόν να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει πραγματικά να επιτευχθεί η δυναμική της ανοιχτής χρηματοδότησης.

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να λειτουργήσει η Insurance Europe τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα με βάση πραγματικούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ασφαλιστών και νέων παραγόντων της αγοράς (π.χ. μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας) αλλά και με βάση την αρχή «ίδιες δραστηριότητες, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες».

Οι καταναλωτές θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, είτε εξυπηρετούνται από εγκατεστημένους παρόχους είτε από νεοεισερχόμενους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη όλων των νεοεισερχόμενων στην αγορά στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων.

Στον ασφαλιστικό τομέα, το άρθρο 18 της οδηγίας Solvency II περιορίζει τους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι ασφαλιστές μόνο σε εκείνους που σχετίζονται με τις βασικές ασφαλιστικές δραστηριότητες. Για να μην τεθεί κανείς σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση, τέτοιοι περιορισμοί θα πρέπει να καταργηθούν ώστε να επιτραπεί στους ασφαλιστές να ανταγωνίζονται ψηφιακά με άλλους παράγοντες της αγοράς και να συμμετέχουν σε άλλες ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ όλων των παραγόντων της αγοράς θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή του κόστους ανάπτυξης μιας νέας, διατομεακής υποδομής ανταλλαγής δεδομένων, σημειώνει στο έγγραφο η Insurance Europe.

Ασφάλεια στην κοινή χρήση δεδομένων

Στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε προ ολίγων ημερών η Insurance Europe επισημαίνει ότι η κοινή χρήση δεδομένων βάσει συναίνεσης μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές με τη μορφή νέων και καινοτόμων ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εστίαση πρέπει πάντα να είναι στην προθυμία του καταναλωτή να μοιραστεί τα δεδομένα του.

Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των ασφαλιστικών δεδομένων, οι καταναλωτές, ως υποκείμενα των δεδομένων, θα πρέπει να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των δεδομένων τους, πλήρη έλεγχο των δεδομένων που κοινοποιούνται και το δικαίωμα να καθορίζουν για ποιες υπηρεσίες και υπό ποιες προϋποθέσεις θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το εύρος της συναίνεσης ενός πελάτη πρέπει να είναι σαφές, συγκεκριμένο και επαληθεύσιμο, ενώ ο σκοπός της κοινής χρήσης δεδομένων πρέπει επίσης να είναι σαφής.

Τα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται σε κοινή χρήση θα πρέπει να ορίζονται σαφώς (π.χ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται και ελέγχονται απευθείας από τον καταναλωτή, σε αντίθεση με τα ιδιόκτητα εταιρικά δεδομένα).

Οι ασφαλιστές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μοιράζονται εμπορικά μυστικά, ευαίσθητες για τις επιχειρήσεις πληροφορίες ή ιδιόκτητα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει και εμπλουτίσει οι ίδιοι (π.χ. δημιουργία προφίλ κινδύνου ή μοντέλα απόδοσης underwriting και αξιώσεων). Αυτός ο τύπος δεδομένων είναι σημαντικός παράγοντας για την προώθηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας.

Διατομεακή κοινή χρήση δεδομένων. Η χρήση, η πρόσβαση και η κοινή χρήση δεδομένων θα πρέπει να εξετάζονται σε ένα ευρύ πλαίσιο, εξετάζοντας όλους τους τομείς της κοινωνίας και όχι μόνο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, με έμφαση στο πού θα επωφεληθούν οι καταναλωτές από τη διατομεακή ανταλλαγή δεδομένων.

Η διατομεακή κοινή χρήση δεδομένων που υπερβαίνει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κατασκευαστές οχημάτων ή τον ενεργειακό τομέα, θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στους καταναλωτές καταλήγοντας σε νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Παράδειγμα: Πρόσβαση σε δεδομένα του οχήματος

Από ασφαλιστική σκοπιά, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την κοινή χρήση των δεδομένων του οχήματος θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν αυτά που συλλέγονται από τους ίδιους τους ασφαλιστές (π.χ. μέσω τηλεματικών συσκευών σε οχήματα) και αυτά που συλλέγονται από τρίτους (π.χ. κατασκευαστές αυτοοδηγούμενων οχημάτων).

Ένα πλαίσιο θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τη λειτουργικότητα των δεδομένων του οχήματος, ενώ θα επιτρέπει στους ασφαλιστές να προσφέρουν καινοτομία, προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να κάνει χρήση των προτύπων API (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) και να καθορίζει πώς τα δεδομένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και διαλειτουργικά από τους ασφαλιστές, τους παρόχους συσκευών και τους κατασκευαστές οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Καραγιάννης: Έρχονται έργα προϋπολογισμού άνω των 3,2 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα

Πηγή: mononews.gr