Πέμπτη
29.09.2022

Πανίκος Νικολάου (Τράπεζα Κύπρου): «Η πρόοδός μας γίνεται αντιληπτή – Οι τρεις προσφορές της Lone Star»

«Το 2022 αναμένεται να είναι μία μεταβατική χρονιά για την Τράπεζα Κύπρου, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες για μεταμόρφωση του Συγκροτήματος σε ένα ισχυρό και σταθερά κερδοφόρο οργανισμό, με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο.

Η δυναμική στρατηγική μας, η οποία αξιοποιεί την ισχυρή πελατειακή μας βάση, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την επένδυση μας στην ψηφιακή μας υποδομή και την προσφορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αποδεικνύεται επιτυχημένη», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Πανίκος Νικολάου, σημειώνοντας πως η πρόοδός της γίνεται αντιληπτή.

Ειδικότερα, όπως υπογράμμισε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική και τις προοπτικές της Τράπεζας Κύπρου με τη βεβαίωση της λήψης και την ομόφωνη απόρριψη τριών εθελοντικών, υπό όρους, μη δεσμευτικών προσφορών από την Lone Star από τις 5 Μαΐου 2022, αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού της κεφαλαίου.

«Παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και με τη σημερινή αναβάθμιση των στόχων μας τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων», εξήγησε.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα, κατά το α’ εξάμηνο 2022, ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1,2 δισ., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση, επιστρέφοντας στα επίπεδα προ-πανδημίας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η ετήσια αύξηση οφείλεται στην αυξανόμενη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων διευρύνθηκε περαιτέρω σε €9,7 δισ. αντικατοπτρίζοντας αύξηση ύψους 4% κατά το α’ εξάμηνο 2022.

Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε επιτυχώς το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑΠ), μέσω του οποίου περίπου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑΠ, ο μέσος αριθμός του προσωπικού μειώνεται κατά περίπου 16% ενώ η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή περίπου 19% του κόστους προσωπικού.

Επιπρόσθετα, τον Ιανουάριο 2022 μία από τις θυγατρικές της Τράπεζας ολοκλήρωσε μικρής κλίμακας Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ), μέσω του οποίου εγκρίθηκε η αποχώρηση σε μικρό αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συνολικό κόστος €3 εκατ. Σε σχέση με την αναδιάρθρωση καταστημάτων, το Συγκρότημα μείωσε τον αριθμό καταστημάτων κατά 20 από την αρχή του έτους σε 60, μείωση ύψους 25%. Μέσω αυτών των δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών, το Συγκρότημα έχει επιτύχει να ολοκληρώσει τον στόχο του, νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί, για μείωση του προσωπικού κατά περίπου 15% και του αριθμού των καταστημάτων κατά 25%.

Η μείωση κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίστηκε το α΄ εξάμηνο του 2022, μέσω περαιτέρω οργανικής μείωσης των ΜΕΔ ύψους περίπου €170 εκατ., μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Κατά το 2021, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το Project Helix 2 και κατέληξε σε συμφωνία για το Project Helix 3.

Συνολικά, από την αρχή του 2021, και περιλαμβανομένης της οργανικής μείωσης ΜΕΔ ύψους περίπου €570 εκατ., το Συγκρότημα μείωσε τα ΜΕΔ του κατά 81% και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια από 25,2% σε 5,7%, σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε Μέρος Β.2.5 ‘Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου’. Το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια και είναι σε ορθή πορεία ώστε να επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 2025

Έκθεση σε Ρωσία – Ουκρανία

Το Συγκρότημα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ή την Ουκρανία, μετά την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Ουκρανία το 2014 και στη Ρωσία το 2015, ενώ έχει μειώσει την εναπομένουσα καθαρή έκθεση του στη Ρωσία σε κάτω από €1 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, μέσω διαγραφών και προβλέψεων.

Επίσης, δεν έχει έκθεση σε Ρωσικά ομόλογα ή Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Έχει περιορισμένη άμεση έκθεση με δάνεια που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, που ανέρχεται σε 0.4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή 1% του συνόλου των καθαρών δανείων στις 30 Ιουνίου 2022. Η καθαρή λογιστική αξία αυτών των δανείων ανέρχεται σε €108 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, εκ των οποίων €95 εκατ. είναι εξυπηρετούμενα, ενώ τα υπόλοιπα είχαν κατηγοριοποιηθεί ως ΜΕΔ πριν από την τρέχουσα κρίση. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από αριθμό δανείων και είναι εξασφαλισμένο κυρίως με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.

Οι καταθέσεις πελατών που αφορούν Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους πελάτες αποτελούν μόνο το 5% των συνολικών καταθέσεων πελατών στις 30 Ιουνίου 2022. Η έκθεση αυτή δεν είναι σημαντική, δεδομένης της ισχυρής ρευστότητας της Τράπεζας. Το Συγκρότημα λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας των €6.7 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 299%) στις 30 Ιουνίου 2022. Μόνο περίπου 3% των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες το 2021 προήλθε από Ουκρανούς, Ρώσους ή Λευκορώσους, ως οι πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners).

Διαβάστε ακόμα:

Ρεύμα: Τι θα ισχύει από αύριο στα τιμολόγια λιανικής

Τα φασκελοκουκουλώματα της ΕΥΠ, το πατίνι του Τζώρτζη, ο Σωκράτης, η Σοφία και η Λουκία…

Πλειστηριασμοί: Λάκης Γαβαλάς και Ανθή Αγούδημου πάλι στο στόχαστρο

Πηγή: newmoney.gr