Κυριακή
21.07.2024

Π. Χαλάτση: ESG – Η ανταπόκριση των ελληνικών εισηγμένων και τα επόμενα βήματα

Ενθαρρυντικά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία για την ανταπόκριση των ελληνικών εισηγμένων στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών μιλώντας από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Λαζαρίδης επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι σημαντική για τα ΔΣ των εισηγμένων καθώς συντελούνται σημαντικές αλλαγές όπως είναι η εφαρμογή του νέου νόμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον Ιούλιο. «Ως χρηματιστήριο προωθούμε το μοντέλο για να μπορέσει η ελληνική Κεφαλαιαγορά να αναδείξει τα χαρακτηριστικά των εισηγμένων πάνω στην αξιοποίηση των θεμάτων που άπτονται του ESG. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μπορέσει η εταιρεία να αποκτήσει αξία μέσα από την εφαρμογή αυτών τον κανόνων. Για τα ESG θέματα έχουμε δρομολογήσει τον Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από το 2019, έχουμε κάνει το δεύτερο γύρο αξιολόγησης του τρόπου που τοποθετούνται στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση οι εισηγμένες με εντυπωσιακά αποτελέσματα», επεσήμανε. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε σε έρευνα που εκπόνησε το ΧΑ μέσω του ΕΚΠΑ για τον βαθμό εφαρμογής των κανόνων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Τα αποτελέσματα ήταν «εντυπωσιακά», όπως υπογράμμισε και σημείωσε ότι ανταποκρίθηκαν οι 103 από τις συνολικά 124 εισηγμένες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μεγαλύτερη σύγκλιση των εταιρειών είναι σε θέματα Διακυβέρνησης (Governance), σε δεύτερο επίπεδο Συμμόρφωσης (Compliance), η παρουσία σε θέματα Περιβαλλοντικά (Environmental) ήταν σημαντική ενώ η κατηγορία που αφορά στα κοινωνικά κριτήρια έχει περιθώρια βελτίωσης. Το 55% των εταιρειών δηλώνει ότι παρακολουθεί σε επίπεδο ΔΣ τις εξελίξεις σε θέματα ESG και το 66% εκπαιδεύει το προσωπικό του. 

Όπως είναι γνωστό, το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προωθεί τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση και ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων σε τοπικές κεφαλαιαγορές. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην έκδοση του «Οδηγού δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών», επιδιώκοντας να προωθήσει και να ενισχύσει τις πρακτικές δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.

Ουσιαστικά, ο  Οδηγός βοηθά τις εισηγμένες εταιρείες να αναπτύξουν την επίδοση τους σε θέματα ESG, και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους επενδυτές. 

Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στη συμβολή του Οδηγού σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και εξελίσσεται παράλληλα με το TAXONOMY συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τις εισηγμένες οι οποίες θα διατεθούν στους επενδυτές.

Μάλιστα, στην έρευνα του ΕΚΠΑ φάνηκε ότι τουλάχιστον 25 εταιρείες το 2020 είχαν καλύψει τα θέματα που περιέχει ο οδηγός στις τρεις κατευθύνσεις σε ικανοποιητικό ποσοστό. «Η κεντρική προσπάθειά μας  είναι να τυποποιήσουμε τα δεδομένα και να τα αξιοποιήσουμε ως χρηματιστήριο για να βγάλουμε έναν ESG δείκτη, να δημιουργηθούν διάφορα προϊόντα και να αυξηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος», κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης. 

(insider.gr)

Πηγή: metalignitiki.gr

Array