ΟΤΕ-Uni Systems: Έπεσαν οι τελικές υπογραφές για το έργο CRM ύψους 66 εκατ. ευρώ

Μιχάλης Τσαμάζ (CEO OTE) – Γιάννης Λουμάκης (CEO Uni Systems)

Υπεγράφη η τελική σύμβαση για το μεγάλο έργο του CRM συνολικής αξίας 66 εκατ. ευρώ, ανάδοχος του οποίου έχει οριστεί η κοινοπραξία ΟΤΕ-Uni Systems.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο οι τελικές υπογραφές έπεσαν λίγες ημέρες πριν, με το έργο να αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Το έργο CRM θεωρείται ύψιστης σημασίας για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους καθώς θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα και θα φιλοξενήσει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. Επίσης η Δημόσια Διοίκηση θα έχει συγκεντρωμένες σε ένα σημείο όλες τις αλληλεπιδράσεις της με το Δημόσιο, δηλαδή ερωτήματα, αιτήματα, υποθέσεις του συναλλασσόμενου ανεξάρτητα από το εκάστοτε κανάλι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φυσική παρουσία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.)  ή φορέα εξυπηρέτησης.

Τι αφορά το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Δημιουργία της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι πληροφοριακοί και τεχνολογικοί μηχανισμοί και θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική στόχευση του έργου.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Υπηρεσίες Ενοποίησης και Διαλειτουργικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων μεθοδολογιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (όπως για παράδειγμα microservices, message brokers, API Management Services, Workflow Management Services για την αδέσμευτη επικοινωνία μεταξύ συστημάτων / υπηρεσιών), καθώς και μοντέρνοι μηχανισμοί διαχείρισης, διάθεσης και αναβάθμισης λογισμικού και υπηρεσιών (CI/CD, DevOps, κ.ο.κ.).
  • Μηχανισμός υποστήριξης πρόσβασης, Καταχώρισης, Διαχείρισης και διάθεσης στις υπηρεσίες, που αποτελεί ένα ενιαίο περιβάλλον οριζόντιων υπηρεσιών που θα επιτρέπουν α) την προτυποποίηση της εμπειρίας χρήστη και των τεχνικών συστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών, β) την διασφάλιση ποιοτικής λειτουργίας και υπηρεσιών και γ) την επίτευξη γρήγορης, μαζικής ανάπτυξης και διαχείρισης πλήθους υπηρεσιών από διαφορετικούς φορείς μέσω της αξιοποίησης ενιαίας τεχνικής αρχιτεκτονικής και διαλειτουργικότητας.
  • Μηχανισμός Διαχείρισης σχέσης με τους εξυπηρετούμενους, ο οποίος συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων των εξυπηρετούμενων και ενορχηστρώνει την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ανεξάρτητα από ποια υπηρεσία εκκινούνται αυτές.
  • Σύστημα διαχείρισης της συναίνεσης πολιτών για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  • Οριζόντιες Υπηρεσίες, που αφορούν επαναχρησιμοποιήσιμες λειτουργίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και να χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις επιχειρήσεις όπως θυρίδα εξυπηρετούμενου κα.
  • Υπηρεσίες αναλυτικής ενημέρωσης, μέσω της οποίας αξιοποιείται ο πληροφοριακός πλούτος της πλατφόρμας, τόσο για την παροχή reporting & monitoring, όσο και για την αξιοποίηση για λόγους predictive analytics, machine learning και άλλων σύγχρονων τεχνικών.
  • Υπηρεσίες Service/Contact Center, μέσω των οποίων διενεργείται η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με τη χρήση παραδοσιακών όπως call center αλλά και σύγχρονων καναλιών όπως Web Forms,  Messaging Apps
  • Υπηρεσίες από-υλοποίησης της φυσικής παρουσίας με την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής myKEPLive και την ολοκλήρωση της με σύστημα φυσικών ραντεβού
  • Υπηρεσίες υλοποίησης δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
  • Υπηρεσίες διασύνδεσης της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων» με άλλα συστήματα όπως με τα συστήματα αυθεντικοποίησης των πολιτών, με τα συστήματα αυθεντικοποίησης Δημοσίων Υπαλλήλων, με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

Διαβάστε επίσης:

Τσαμάζ (ΟΤΕ): Αντέχουμε στον ανταγωνισμό – Αυξάνονται οι επενδύσεις στην οπτική ίνα

Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ) : Παίρνει έργο 10 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Μετανάστευσης
Πηγή: mononews.gr