Σάββατο
28.01.2023

Όρια σχετικά με την κατοχή crypto από τις τράπεζες βάζει το Ευρωκοινοβούλιο

Nομοσχέδιο που θα ψηφισθεί αύριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποχρεώνει τις τράπεζες να διατηρούν απαγορευτικά υψηλά κεφάλαια για τα cryptοassets που κατέχουν.

Μία τροπολογία του νομοσχεδίου που επικαλείται το Reuters, προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν σταθμισμένα με τον κίνδυνο κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 1.250% της έκθεσής τους σε cryptoassets, ώστε να καλύπτουν μία πλήρη απώλεια της αξίας τους.

Σε μια άλλη τροπολογία καθιερώνεται ο ορισμός του «σκιώδους τραπεζικού τομέα» – που περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα hedge funds και τα επενδυτικά funds – που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι κατά κανόνα λιγότερο ρυθμισμένος από τις τράπεζες.

Ακόμη, μία έτερη τροπολογία προβλέπει ότι η πολιτική αμοιβών των τραπεζών πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με τα σχέδια μετάβασής τους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Το νομοσχέδιο τέλος προβλέπει ένα νέο «κατάλληλο» καθεστώς για τον διορισμό τραπεζιτών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν στόχοι για ένα διαχειριστικό σώμα των τραπεζών.

Source: insider.gr