Δευτέρα
11.12.2023

ΟΠΑΠ: Έκτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 27.10.2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.04.2023 έως 27.10.2023 είναι η Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023.

Από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 6ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.135.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 10,675000 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε επίσης

Inditex: Επιταχύνει τις παραδόσεις στα Zara – Ενισχύει τον ανταγωνισμό

ΟΠΑΠ: Προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

REDS: Έως 15 Δεκεμβρίου η ολοκλήρωση της πώλησης του Smart Park στην Trade Estates

Πηγή: mononews.gr