Σάββατο
30.09.2023

Οκτώ προϋποθέσεις θέτουν οι Διευθύνσεις Αναστήλωσης Μουσείων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά

“Πράσινο φως” έδωσαν η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και τεχνικών έργων και η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και την κατασκευή και λειτουργία των έργων περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Αναλυτικότερα, τέθηκαν οι εξής οκτώ όροι και προϋποθέσεις για τη συνέχιση των εργασιών:

-Οι προτεινόμενες θέσεις ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή και λειτουργία Υ/Σ και εγκαταστάσεων για την από ξηράς ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων και Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων” να τοποθετούνται σε ικανή απόσταση από τις παρακείμενες αρχαιότητες (Ηετιώνεια Πύλη, περιβάλλον του Κονωνείου Τείχους και του «Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή») και από τα χαρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία κτίρια της περιοχής.

-Οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, να χωροθετούνται σε ικανή απόσταση από τις ως άνω αναφερόμενες αρχαιότητες.

Να ληφθεί μέριμνα ώστε ο εργοταξιακός χώρος στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα Πειραιώς – νότια πλευρά» να καταλαμβάνει τη μικρότερη δυνατή έκταση και να εγκατασταθεί σε ικανή απόσταση από το Κονώνειο Τείχος και το «Ταφικό Μνημείο του Θεμιστοκλή».

  •  Να ληφθεί μέριμνα ώστε ο προτεινόμενος εργοταξιακός χώρος στην περιοχή Ακτή Βασιλειάδη να καταλαμβάνει τη μικρότερη δυνατή έκταση και να εγκατασταθεί σε ικανή απόσταση από τον χαρακτηρισμένο ως μνημείο  λιμενοβραχίονα «Μώλος Κράκαρη» με τον ταινιόδρομο του εργοστασίου «Λιπάσματα Δραπετσώνας».
  • Ειδικά για τη μελέτη αποκατάστασης μετατροπής της πενταγωνικής αποθήκης στην ακτή Μιαούλη σε Επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, να υποβληθεί σχετική μελέτη.
  • Το σύνολο των σχετικών εκσκαφικών εργασιών να διενεργείται υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως, και πάντως 15 τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. Οποιεσδήποτε εκσκαφικές εργασίες απαιτηθούν, οποιασδήποτε κλίμακας, βάθους ή έκτασης, να επιβλέπονται αδιαλείπτως από αρχαιολόγο, ο οποίος θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και να αμείβεται από τον κύριο του έργου, ώστε να ασκείται ο ενδεδειγμένος έλεγχος για την προστασία των αρχαιοτήτων που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή του εκτελούμενου έργου.

 -Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, στο πλαίσιο του έργου, να εποπτεύονται από αρχαιολόγους που θα προσληφθούν για τον σκοπό αυτό από τον φορέα του έργου. Τα καθήκοντα των αρχαιολόγων είναι η συνεχής εποπτεία των εργασιών εκσκαφής και διαμόρφωσης στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, ο οπτικός έλεγχος των προϊόντων της εκσκαφής, και της όλης διαδικασίας τέλεσης του έργου, η τήρηση ημερολογίου του έργου και η τακτική έγγραφη ενημέρωση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την πορεία των εργασιών στο τέλος κάθε εβδομάδας.

Όλες οι εργασίες βυθοκορήσεων, επιχωματώσεων και απόθεσης των βυθοκορημάτων στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της νότιας επέκτασης της κρουαζιέρας να γίνουν υπό τη συνεχή επίβλεψη και εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για λόγους προστασίας του Κονώνειου Τείχους και του Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή.

Διαβάστε επίσης

Okeanis Eco Tankers (οικογένεια Αλαφούζου): Κέρδη 53 εκατ. δολάρια

Το υπουργείο Ναυτιλίας χρηματοδότησε με 450.000 ευρώ τον ξύλινο πεζόδρομο στη Ρόδο

Attica Group: Δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ακτοπλοΐας στον κόσμο – Δύναται να μεταφέρει με τα πλοία της 43.623 επιβάτες

Πηγή: mononews.gr