Παρασκευή
19.07.2024

Οι θέσεις των φορέων ΑΠΕ για το κόστος των επιμέρους τεχνολογιών που υπολόγισε η ΡΑΕ

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για το κόστος της κάθε τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής δημοσίευσε σήμερα η ΡΑΕ.

Στα πλαίσια της διαδικασίας, οι σύνδεσμοι και οι εταιρείες του χώρου των ΑΠΕ υπέβαλαν τις απόψεις τους ως εξής:

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 01.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303858
  Αποστολέας:  EUDITI LTD
 2. Ημερομηνία αποστολής: 03.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303896
  Αποστολέας: HELAPCO
 3. Ημερομηνία αποστολής: 04.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304039
  Αποστολέας: ΣΠΕΦ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 04.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304135
  Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
 5. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304243
  Αποστολέας: EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 6. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304229
  Αποστολέας: DAMCO – COPELOUZOS GROUP
 7. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304198
  Αποστολέας: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.
 8. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304293
  Αποστολέας: ZENITH

Πηγή: energypress.gr

Πηγή: metalignitiki.gr

Array