Σάββατο
03.06.2023

Οι παγίδες σε γονικές παροχές και δωρεές

Πώς μπορώ να μεταβιβάσω χρήματα ή να προχωρήσω σε δωρεά ή γονική παροχή στο παιδί μου, χωρίς φόρο για αξία έως 800.000 ευρώ; Ποιες παγίδες υπάρχουν; Η εφημερίδα «Απογευματινή» δίνει απαντήσεις μέσα από έναν διαφωτιστικό οδηγό.

Το θέμα έχει πολλές πτυχές. Κατ’ αρχάς η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι «μόνο μέσω τραπέζης ισχύει η γονική παροχή και δωρεά χρημάτων από πατέρα σε παιδιά». Δηλαδή με μηδέν φόρο θα γίνονται οι μεταβιβάσεις έως 800.000 ευρώ. Ο νόμος ισχύει από 1/10/2021.

Ο φόρος κληρονομιάς δεν καταργείται. Όμως φορολογείται με συντελεστές από 1,5% έως και 10%, ανάλογα με την αξία της περιουσίας, με απαλλαγή για τα πρώτα 150.000 ευρώ, πάνω από τις 800.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αντικαθιστά το προηγούμενο όριο των 150.000 ευρώ ανά γονέα, αλλά και ανά τέκνο, με αποτέλεσμα περιουσία συνολικής αξίας έως και 1.600.000 ευρώ από τους δύο γονείς να μεταβιβάζεται χωρίς κανένα φόρο σε κάθε τέκνο. Ποσά περιουσίας που υπερβαίνουν το όριο των 800.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον ισχύοντα ανώτατο συντελεστή του 10%.

Τι να προσέξετε

Υπάρχουν όμως και παγίδες. Ας δούμε την αναλυτική εξέλιξη των γονικών παροχών και δωρεών, που αφορά:

Χρηματικά ποσά μέσω τραπέζης

 • Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
 • Κινητή περιουσία, όπως αυτοκίνητα ή μετοχές
 • Σε μεγαλύτερα ποσά μπαίνει φόρος 10%
 • Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει ανά γονέα
 • Η ευνοϊκή εξέλιξη αφορά δωρεές και γονικές παροχές που έχουν γίνει μετά την 1η/10/2021
 • Άνω των 800.000 ευρώ γονικής παροχής (από γονείς, παιδιά, συζύγους, παππούδες κλπ.) ισχύει φόρος με συντελεστή 10%, μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ
 • Σε γονική παροχή ή δωρεά χρημάτων άνω των 800.000 ευρώ ισχύει φόρος 10%, μετά την αφαίρεση του εφάπαξ αφορολόγητου ποσού (800.000 ευρώ)

Αν έχουμε άνω των 800.000 ευρώ αξία δωρεάς, ισχύουν οι εξής κλίμακες:

 • 10% από γονείς, παιδιά, συζύγους, παππούδες,
 • 20% για αδέλφια, θείους, ανεψιούς,
 • 40% όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς.

Μπλοκάρισμα

Στην όλη εξέλιξη υπάρχει και ουρά… Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ δεν ισχύει στην περίπτωση που ο φορολογούμενος χρωστά στην Εφορία. Κατά τον νόμο, «όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές Αρχές, ακόμη και αν έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους αυτές σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις, δεν μπορούν να λάβουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας».

Η εξέλιξη αυτή, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, «απαγορεύει τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από γονείς σε παιδιά». Μάλιστα, όπως επισημαίνει, ο νόμος ορίζει ότι «στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη».

Ο φοροτεχνικός κ. Αμπελιώτης τονίζει ότι «για να δοθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου από πολίτη με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές Αρχές, θα πρέπει η εξόφληση των χρεών να διασφαλιστεί με την υποχρεωτική εγγραφή υποθήκης σε κάποιο άλλο ακίνητό του. Επίσης, η πάγια ρύθμιση, αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κορονο-χρέη και εκείνες των 100 και 120 δόσεων περιλαμβάνουν έναν όρο για τους οφειλέτες, που αποδέχονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πάρουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας και να ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων».

Δηλαδή κάθε πολίτης που οφείλει στην εφορία και θέλει να κάνει δωρεά ή γονική παροχή, ακόμη κι αν έχει τακτοποιήσει τα χρέη του με ένταξή τους σε ρύθμιση, δεν μπορεί να κάνει γονική παροχή ή δωρεά, αν προηγουμένως δεν βάλει υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητά του.

Γονικές παροχές

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Από γονείς σε παιδιά
 • Από παππούδες ή γιαγιάδες σε εγγόνια
 • Μεταξύ συζύγων με σύμφωνο συμβίωσης
 • Ο φόρος 10% ισχύει άνω των 800.000 ευρώ
 • Αφορά ακίνητα – ΙΧ – οικόπεδα – καταθέσεις – μετοχές
 • Υπάρχει κάλυψη τεκμηρίου για παιδιά
 • Όλα πρέπει να γίνονται μέσω τραπέζης

Τα ουσιώδη οφέλη

 • Ισχυρή η στήριξη των νέων ζευγαριών
 • Συμφέρων ο μηδέν φόρος έως 800.000 ευρώ
 • Το όφελος του φόρου έως 800.000 ευρώ είναι 36.500 ευρώ
 • Δεν υπάρχουν τεκμήρια μέσω τραπέζης

Οικονομικά οφέλη

 • Από 50.000-300.000 ευρώ, 1.500 ευρώ
 • Από 300.000,01-600.000 ευρώ, έως 16.500 ευρώ
 • Από 600.000,01-800.000 ευρώ, 36.500 ευρώ

Πηγή: powergame.gr