Πέμπτη
02.02.2023

Οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του έτους

Μία σειρά από εκκρεμότητες θα πρέπει να τακτοποιήσουν χιλιάδες φορολογούμενοι απέναντι στις φορολογικές Αρχές, προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες συνέπειες, όπως π.χ. οι επιπλέον φόροι, τα πρόστιμα, αλλά και η επιστροφή ενισχύσεων.

Οι φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, των δόσεων στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, των δόσεων της επιστρεπτέας, καθώς και των δικαιολογητικών, προκειμένου να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν και μάλιστα εντόκως.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων μέχρι το τέλος του 2022.

 • Καταβολή της 8ης δόσης ΕΝΦΙΑ.
 • Πληρωμή 6ης δόσης του φόρου εισοδήματος.
 • Πληρωμή για την 6η δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Καταβολές δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές.
 • Δηλώσεις από κληρονόμους.
 • Ανείσπρακτα ενοίκια.
 • Φορολογικές διαφορές.
 • Τυχερά παίγνια: Υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος.
 • Νομικά πρόσωπα: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.
 • ΕΝΦΙΑ: Υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές: Κατάρτιση φακέλου τεκμηριώσεως τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.
 • MyDATA: Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τηρήσεως της υποχρεώσεως διαβιβάσεως των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβιβάσεως αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολογήσεως και εσόδων αυτοτιμολογήσης από τους εκδότες λόγω παραλείψεως διαβιβάσεως από μέρους τους κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021.
 • Έσοδα-έξοδα: Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποιήσεως εσόδων και εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021.
 • Αποδείξεις: Υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητος ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητος, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (taxfree).

Πηγή: powergame.gr