Τετάρτη
29.03.2023

Οι απάτες στον ΦΠΑ και η εισήγηση της ΕΕ για υψηλά πρόστιμα

Με υψηλές χρηματικές ποινές και πρόστιμα απειλούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που όχι μόνο δεν θα πληρώνουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ αλλά και δεν θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση.

Πέραν του μηνιαίου επιτοκίου για την καθυστέρηση πληρωμή του φόρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα μέλη της να προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση χρηματικών ποινών για τη μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τη μη έγκαιρη καταβολή, του φόρου.

Η φοροδιαφυγή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην Ε.Ε. και αγγίζει πλέον τα 135 δισ. ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικοί πόροι που θα μπορούσαν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναβαθμίσουν τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές καθώς οι απάτες στον ΦΠΑ προκαλούν αιμορραγία στα έσοδα των κρατών .

Αν και το ποσό που χάνεται ετησίως στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5,3 δις. ευρώ (μαζί με τη Ρουμανία έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες) εντούτοις οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα το 2021 οι εμπρόθεσμες πληρωμές έφθασαν στο 86,32% ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο οι εμπρόθεσμες πληρωμές ήταν στο 83,84%
Το μεγάλο πρόβλημα όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών είναι οι απάτες και οι «εξαφανισμένοι» έμποροι. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 29 επιχειρήσεις.

Ωστόσο, τα πρόστιμα που καταλογίσθηκαν δεν μπορούν να εισπραχθούν καθώς έχουν χαθεί τα ίχνη των επιτήδειων. Το μόνο που μπορούσε να κάνει φορολογική διοίκηση ήταν να απενεργοποιήσει του ΑΦΜ. Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμα 150 έλεγχοι για απάτες ΦΠΑ και όπως δείχνουν τα στοιχεία και σε αυτές τις περιπτώσεις θα απενεργοποιηθούν οι ΑΦΜ.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι επιτήδειοι πριν χαθούν σημαντικά έσοδα ΦΠΑ από τα δημόσια ταμεία.

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πιο αν αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στις ακόλουθες συστάσεις προς τα κράτη μέλη:
1. Να υπολογιστεί και να αναλυθεί το εθνικό έλλειμμα ΦΠΑ και οι διάφορες συνιστώσες του (ενδοκοινοτική απάτη «του αφανούς εμπόρου», ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ.).

2. Να ενημερώνονται διαδικτυακά οι φορολογούμενοι σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ και να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

3. Να βελτιωθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και άλλων εθνικών φορέων.

4. Να τηρείται βάση δεδομένων ΦΠΑ που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και πληρότητα.

5. Να διενεργούνται νομικές επαληθεύσεις και επαληθεύσεις ταυτότητας καθώς και συστηματικοί προκαταρκτικοί έλεγχοι με βάση δείκτες κινδύνου.

6. Να τηρείται αρχείο των αιτούντων στους οποίους δεν χορηγήθηκε εγγραφή.

7. Να διασταυρώνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ έναντι τρίτων πηγών πληροφοριών.

8. Να ενσωματωθεί διαδικασία εκτίμησης κινδύνου στη διαδικασία εγγραφής.

9. Να παρέχεται στους υπόχρεους σε ΦΠΑ δυνατότητα πρόσβασης, απεικόνισης και τροποποίησης των σχετικών με τον ΦΠΑ στοιχείων τους μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης.

10. Να δημιουργηθεί ή να διατηρηθεί μητρώο φορολογούμενων που ασκούν δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

11. Να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης διαφόρων συνόλων δεδομένων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ και να βελτιωθεί σε μόνιμη βάση η ποιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας.

12. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα χρηματικών ποινών για τη μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τη μη έγκαιρη καταβολή, λαμβανομένων υπόψη δυο βασικών αρχών: της απλούστευσης και της αναλογικότητας.

Πηγή: powergame.gr