Κυριακή
21.07.2024

Οι 5+4 κατηγορίες φορολογουμένων που γλιτώνουν από τα τεκμήρια

Εκατομμύρια μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται φέτος από όλα τα τεκμήρια διαβίωσης της Εφορίας, σύμφωνα με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Επιπλέον, όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού με σπίτια και αυτοκίνητα στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι σε γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι ανάπηροι και οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών απαλλάσσονται μερικώς ή και ολικώς από ορισμένα τεκμήρια διαβίωσης.

Συγκεκριμένα, κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

 1. Όσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά την διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά “πληττόμενοι¨, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού.
 2. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του 2020.
 3. Οι εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια του 2020 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
 4. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020
 5. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο και Νοέμβριο έως Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, εφόσον υπέβαλαν έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID στο σύστημα TAXISnet, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Oι πέντε παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, εφόσον:

 • τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020,  δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.
 • δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν,
 • τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημά του  σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα λαμβάνεται υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

Πέραν των 5 παραπάνω κατηγοριών φορολογουμένων για τους οποίους ισχύει μόνο για φέτος πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, υπάρχουν και άλλες 4 κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από ορισμένα μόνο τεκμήρια διαβίωσης σύμφωνα με διατάξεις που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

 1. Οι Έλληνες ομογενείς και γενικά οι κάτοικοι εξωτερικού με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισσότερα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα.
 2. Οι ανάπηροι για κάθε επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
 3. Το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή το ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, του α.ν. 378/1968 (Α’ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό του τεκμηρίου διαβίωσης, το οποίο προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
 4. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, για τους οποίους εφαρμόζονται ποσά τεκμηρίων  διαβίωσης μειωμένα κατά ποσοστό 30%.

Πηγή: powergame.gr

Array